Abu Dhabí WTC – ďalší unikát z dielne Foster and Partners

  • 26. 1. 2009

[caption id="attachment_9410" align="alignright" width="300"]

Asymetrická silueta zvlneného „súsošia budov“ vypínajúca sa na polkruhovom polostrove pôsobí na prvý pohľad intuitívne. V skutočnosti však predstavuje funkčné a ucelené dielo vychádzajúce zo stratégie a logiky trvalo udržateľného rozvoja. Vonkajšia plocha, ktorá býva voči priamemu slnečnému svetlu najzraniteľnejšia, sa na južnej strane zredukuje. Väčšinu zostávajúcich exponovaných zón obsadia prevádzky služieb.

Tvar a jedinečná konštrukcia majú v prvom rade za úlohu minimalizovať slnečné teplo v priestoroch budovy. S prihliadnutím na klimatické danosti tohto regiónu a pričastý výskyt silných púštnych vetrov bolo nevyhnutné prispôsobiť strešnú štruktúru tak, aby okolité vzdušné prúdy komplex efektívne ochladzovali a zabezpečovali kanceláriám i rezidenciám prirodzené vetranie. Previs strechy, ktorá je uspôsobená podľa prevládajúcich vetrov, poskytuje chodníku vinúcemu sa okolo budovy na prízemí prirodzený tieň.

Tak ako pri všetkých stavbách z architektonickej dielne Foster and Partners, aj v prípade Svetového obchodného centra v Abu Dhabí sa kladie zvláštny dôraz na ekologický aspekt. Sir Norman Foster opätovne vsadil na praktické využitie dostupných prírodných zdrojov a s efektným dizajnom komplexu spojil jeho progresívnu energetickú koncepciu, ktorá je špecifickou odpoveďou na klimatické a topografické podmienky tohto pobrežného miesta. Na konto svojich úspechov si tým pripísal ďalší unikát.

Vizualizácie – Foster and Partners