Blížime sa k stavu, keď trh bude opäť trhom prenajímateľa

  • 21. 11. 2010

[caption id="attachment_7938" align="alignright" width="300"] „Ochota bánk financovať špekulatívne projekty momentálne nie je. Počas krízy zavreli kohútiky a ku každému klientovi pristupujú individuálne. Dnes neexistuje jednoznačná a jednotná úverová politika bánk,“ skonštatoval Martin Pleva zo spoločnosti IMMORENT Slovensko s.r.o., ktorá má rozpracované dva projekty: v Žiline a v Košiciach, kde je stále minimálny objem skladových priestorov, takže nejaký dobeh je tam ešte možný. Zároveň priznal, že v poslednom čase sa apetít bánk aj lízingových firiem zvýšil, sú dokonca ochotné pristúpiť i na individuálny úverový model. Investor im však musí dokázať predprenajatosť objektu, že ide o životaschopný projekt, ktorý následne utiahnu klienti. „My ako lízingovka sa pozeráme v prvom rade na hodnotu nehnuteľnosti. Potom zisťujeme, či má klient dostatočné cash flow a z akých zdrojov plynie – trvalých či dočasných,“ povedal Pleva, ktorý marže lízingoviek označil za porovnateľné s bankovými.

Znižovanie rizikových marží vraj nebude profitom

Stojí za povšimnutie porovnať podmienky úverovania komerčného segmentu so súčasnými úrokovými sadzbami na financovanie bývania, ktoré sú dnes – aspoň z pohľadu bánk – najatraktívnejšie od vypuknutia krízy. V istom zmysle tu zostávajú paradoxom vysoké rizikové marže, v čom je Slovensko oproti ostatným európskym krajinám tak trochu čiernou ovcou. Dôvodom je podľa bankárov relatívna „mladosť“ tunajšieho hypotekárneho trhu, čo ako argument dlhodobo isto neobstojí. Hoci sa očakáva ich postupné znižovanie, podľa aktívneho rečníka 1. diskusného panelu konferencie – analytika Slovenskej sporiteľne (SLSP) Michala Mušáka – na tom klienti priveľa nezískajú, pretože Európska centrálna banka (ECB) už pre najbližšie dva roky avizovala nárast úrokových sadzieb.

Ilustračné foto – Mlyny, a.s., a archív redakcie