Bývanie pre seniorov: investícia so špecifickou formou návratnosti

  • 17. 5. 2011

[caption id="attachment_7617" align="alignright" width="300"] Ako z prezentácií vyplynulo, výstavba bývania pre seniorov predstavuje investíciu s inou, špecifickou formou návratnosti, ktorá sa nemeria iba finančným plnením. Je to investícia, ktorú vkladá spoločnosť do vlastnej budúcnosti. Vystúpenie posledného aktívneho rečníka Michala Šoureka (MS development, s.r.o.), ktorý predstavil nový, princípom cohousingu inšpirovaný projekt Záhrada vyrastajúci v Lysé nad Labem neďaleko Prahy, prinesieme v najbližšom článku.

Obrázky – Štatistický úrad SR a MDVRR SR (1–4), Dominik, n.o. (5–8)
3 – Partizánske: prestavba ubytovne na malometrážne nájomné byty
4 – Nová Dedina: prestavba materskej školy na DSS pre dospelých s celodennou prevádzkou a nadstavba 4 bytov
5–8 – Veľká Lehota: Penzión pre seniorov a DSS