Camfil Farr: Čistý vzduch v budovách = základné ľudské právo

  • 27. 6. 2011

[caption id="attachment_7545" align="alignright" width="300"]

Camfil Farr s.r.o. (dcérska firma)

Camfil Farr s.r.o. – dcérska spoločnosť švédskej firmy Camfil Farr Group – pôsobí v priemyselnom parku Levice-Géňa od júna 2007. Výroba vzduchových filtrov sa totiž na Slovensko presťahovala z Nemecka, kam smeruje 60 % produkcie. V roku 2010 dosiahol slovenský závod, ktorý zásobuje vzduchovými filtrami celý európsky trh a niekoľko priemyselných odvetví, tržby 14,3 mil. eur a jeho 120 zamestnancov vyrobilo takmer 1 milión filtrov. Filtre na čistenie vzduchu využívajú rôzne ventilačné systémy v nákupných centrách, hoteloch, nemocniciach, knižniciach, laboratóriách, lakovniach a dokonca aj v raketoplánoch.

Vzduch prečisťovaný filtrami Camfil Farr dýchajú takisto pracovníci fabriky, ktorej pôsobenie v levickom regióne podporilo domácu zamestnanosť, pričom 30 % miest bolo po zaškolení obsadených z radov nezamestnaných. Podnik kladie dôraz na vytváranie rodinnej atmosféry (vzdelávanie, bezpečnosť, prorodinné opatrenia, Family day, športový deň, vianočný večierok, zamestnanecký ples) a na skvalitnenie vzájomnej spolupráce s firmami v priemyselnom parku.

Míľniky dcérskej spoločnosti na Slovensku:

  • jún 2007 – začiatok výroby HiCap filtrov
  • 27.6.2007 – odchod prvého kamiónu do nemeckého Reinfeldu
  • september 2007 – výroba HiFlo, S-Flo filtrov
  • október 2007 – získanie ISO 9001 certifikácie
  • rok 2008 – stabilizácia objemov
  • rok 2009 – nové výrobky, plastové rámy, papierové rámy, APC jednotky
  • rok 2010 – takmer milión vyrobených filtrov

Zdroj a obrázky – Camfil Farr / Arthur Media (1,3,4,5,8,9,10), autor (2,6,7)
1 – Závod spoločnosti Camfil Farr s.r.o. zvýšil zamestnanosť v levickom regióne
2,3,4 – Uplatnenie filtračných riešení v rozličných odvetviach
5,6,7 – Camfill Farr Road Show: „slovenská zastávka“ v priemyselnom parku Levice-Géňa
8 – Grafy znázorňujúce množstvo častíc pred filtrom (vonku) a v už prefiltrovanom vzduchu (vnútri)
9 – Laboratórna stanica demonštrujúca pomocou dymu rozdiel medzi účinnosťou filtrácie vysokokvalitného a nízkokvalitného filtra
10 – Meranie aktuálnej čistoty vzduchu resp. koncentrácie nanočastíc na mieste pristavenia a v 3 mestách sveta (Paríž, americký Riverdale a švédska Trosa)