Cena ARCH 2009 – opäť víťazí „iná“ architektúra (aj kultúra…)

  • 11. 11. 2009

Už tradičné odovzdávanie ceny za najlepšiu architektúru za rok 2009, organizované časopisom ARCH, sa tentoraz, tiež tradične na začiatku novembra (4. 11.), odohralo v atmosféricky revitalizovanom industriálnom priestore bývalej fabriky na cverny – Gallerii Cvernovka v Bratislave. Odborná porota zložená zo zahraničných architektov – Aleš Burian (ČR), Andrej Hrausky (Slovinsko) a Shane O‘Toole (Írsko) – spolu s architektkou a šéfredaktorkou časopisu ARCH Henrietou Moravčíkovou vyberala vzorku tých najmarkantnejších realizácií uverejnených za ostatné obdobie.

Ako vždy, porota sa po užšom výbere a nominovaní redakčnou radou, kde bolo tentoraz 8 realizovaných projektov, vyberie na „miesto činu“ – teda tam, kde je samotná realizácia „spáchaná“. O tomto osobnom zážitku, kontakte s architektúrou, ktorá je „iná“, by mohli jej členovia rozprávať naozaj niekedy až neuveriteľné príbehy. A to aj rozprávali. Tým však iba potvrdili, že bola vytvorená v prvom rade pre človeka – užívateľa, nie ako pomník architektovi – autorovi.

Od kostolíka až po vodojem

Nie, neľakajte sa, nejde o konverziu kostolíka na vodojem alebo naopak, ide naozaj len o širší záber vybraných projektov v už spomenutom rozsahu. Takže medzi touto osmičkou sa nachádzajú diela:

  • Hotel Falkensteiner v Bratislave (autori: Martin Kusý, Pavol Paňák, Mária Kusá, spolupráca: Helene Sugustínová, Richard Kereškényi, Jana Paňáková, Denisa Jankovičová)
  • Veža-Ateliér: konverzia vodojemu na architektonický ateliér v Bratislave (autori: Martin Kusý, Pavol Paňák, spolupráca: Mária Kusá, Jana Paňáková, Martin Kusý ml.)
  • Dom smútku v Modre (autori: Vojtech Krumpolec, Mária Krumpolcová, Peter Drevenec, Juraj Krumpolec, Vladimír Vodný)
  • Polyfunkčný dom Ihla vo Zvolene (autor: Martin Repický)
  • Bytový dom s vybavenosťou v Bratislave (autori: Peter Moravčík, Martin Hörmann, Zuzana Vančová, spolupráca: Yveta Hörmannová, Stanislav Komár)
  • Dom H v Košiciach (autori: David Kopecký, Ján Studený, spolupráca: Norbert Gáfrik, Kateřina Horáková)
  • Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF v Nitre (autori: Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák)
  • Obnova rímsko-katolíckeho kostola Zvestovania Pána v Novej Lesnej (autor: Tomáš Bujna).

Obnova rímsko-katolíckeho kostola Zvestovania Pána v Novej Lesnej – výnimočný projekt, a to najmä optimálnou spoluprácou investora zastúpeného kňazom a architekta, čo je viac než základ dobrej architektúry. To, že išlo o osvieteného investora, tu dokonca platilo doslovne. Ten definoval architektovi zadanie „očistiť kostol od dvestoročných nánosov“. Po citlivom prístupe architekta tak ostali typické a cenné prvky – zvon, krstiteľnica, organ – a včlenili sa do nového projektu. Tak vzniká nové tabernákulum ako samostatný kubus, nový mobiliár a dokonca aj technická lahôdka v podobe geotermálneho vykurovania.

Pretože dobrá architektúra je u nás ešte stále „iná“, tak aj ostatná cena ARCH 2009 viditeľne naznačuje, že je tu aj napriek zlým finančným časom, a zároveň oslovuje čoraz väčší počet ľudí, nielen tých „od fachu“. A to je dobre, lebo môžu potom nastať konečne zlaté časy, keď to bude úplne samozrejmé – a nie „iné“.

Foto – ARCH
1 – Hotel Falkensteiner, Bratislava
2 – Veža-Ateliér, Bratislava
3 – Dom smútku, Modra
4 – Polyfunkčný dom Ihla, Zvolen
5 – Bytový dom s vybavenosťou, Bratislava
6 – Dom H, Košice
7 – Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF, Nitra
8 – Obnova rímsko-katolíckeho kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná