Čiernovodský Triangel rastie zdarne a bez ohľadu na krízu

  • 6. 1. 2009

[caption id="attachment_9480" align="alignright" width="300"]

Triangel je unikátny projekt – nejde iba o množinu ľudských príbytkov, ale najmä o myšlienku, definitívne zhmotnenú a životom preverenú do dvoch rokov. Napriek miernemu navýšeniu štartovacej ceny za štvorcový meter, ako aj taktickým predvianočným akciám niektorých bratislavských developerov zostáva oproti širšiemu centru Bratislavy stále neporovnateľný. Podľa vysoko nasadeného tempa stavebných prác možno v tejto chvíli usudzovať, že predpokladané termíny ukončenia výstavby bytových (jeseň 2009) ani rodinných domov (do 20 mesiacov od podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) nebudú ohrozené. Ako teda vidno, krízový strašiak investora neodradil od odhodlania plne na seba prevziať podnikateľské riziko, a vyhnúť sa tak nečinnosti, ktorá obvykle nikam nevedie.

Vizualizácia a foto – IUWE, W.O.S. REALITY a autor