Ďalší rozvoj Petržalky stojí a padá na nosnom dopravnom systéme

  • 4. 10. 2009

Dlhodobý rozvoj Petržalky sa bude priamo odvíjať od voľby nosného dopravného systému a termínu jeho realizácie. Na tomto konštatovaní sa unisono zhodli predstavitelia samosprávy najväčšej mestskej časti Bratislavy a zástupcovia developerských spoločností na diskusnom stretnutí

Čo zostalo nedopovedané

Vo vzduchu viseli aj otázky, ktoré však nikto nevyslovil. Napríklad: Ako je možné, že ani po štyroch desaťročiach Bratislava netuší, na akom fundamentálnom základe má byť jej nosný dopravný systém postavený? Ak vznikol pocit, že hlavné mesto si rieši projekt separátne (bez ochoty ustúpiť od princípu duálnosti), prečo sa potom Petržalka, ktorej sa jeho prvá trasa týka predovšetkým, nedožadovala vehementnejšie práva participovať na optimálnom modeli? A čo uzavretie Starého mosta pre individuálnu dopravu, ktoré petržalský starosta vníma negatívne, pretože sa týmto rozložila na zostávajúce mosty?

Takisto nie je jasné, či zatepľovanie panelákov je riešením systémovým, alebo iba odsunutím hlavného problému – blížiaci sa koniec ich životnosti – o pár rokov neskôr. Niekto sa raz tiež bude musieť zaoberať nielen spôsobom ich asanácie po stránke technickej, ale i stanovením novej mapy dopravnej infraštruktúry a dnes chaotickej kompozície ulíc a námestí. Petržalčan totiž dobre pozná realitu, keď z bodu A do bodu B vzdialených od seba niekoľko smiešnych stoviek metrov cestuje neraz bezmála pol hodiny. A zdá sa, že inak to nebude ešte veľmi dlho… rýchlodráha totiž nie je všetko.

Plány a vizualizácie – MÚ Bratislava-Petržalka
1 – Plán územného rozvoja Petržalky
2, 3 – Projekt Petržalka City
4, 5 – Projekt Južné mesto (South City)
6, 7 – Projekt premeny bývalej Matadorky