Developeri si začínajú veriť a vyrážajú opätovne do boja

  • 14. 10. 2009

Na tvári krízou zasiahnutého realitného trhu sa začínajú objavovať prvé náznaky uvoľnenia. Očividný ústup strnulosti možno pripísať na vrub prvým závanom oživenia, zatiaľ iba takmer nepatrným, ktoré ešte neznamenajú istotu, že koniec nestability je na dohľad. Napriek tomu sa rady developerov, ktorí sa bez váhania púšťajú do veľkých rezidenčných aj multifunkčných projektov práve teraz, neustále rozširujú. A neodrádzajú ich ani závratné finančné objemy ich investícií, ktoré dosahujú rádovo stovky miliónov (prirodzene – eur).

Čo stojí v pozadí ich rozhodnutia podstúpiť nemalé investičné riziko bez záruky návratnosti a v čom vidia odlišnosť svojho projektu od konkurenčných, ktorá im má priniesť úspech, to sme pomocou ankety so 4 spoločnými otázkami zisťovali u 4 relevantných developerov.

Projekt vašej spoločnosti predstavuje náročný investičný zámer, ku ktorému pristupujete v čase vrcholiacej krízy. Čo prezrádza prieskum trhu a prognóza jeho úspešnosti z hľadiska vzťahu ponuka – dopyt?

Martin Danko, PR manažér Penta Investments (projekt Multifunkčné centrum Bory, Bratislava-Lamač)

Severozápadná časť Bratislavy je dlhodobo poddevelopovaná a k rozsiahlym obytným komplexom v okolí dlhodobo chýba kvalitná obchodná zóna, ktorá by pokryla nároky obyvateľov. O lokalitu je preto masívny záujem domácich aj zahraničných obchodných reťazcov.

Michal Hatina, poradca pre komunikáciu a ľudské zdroje Luka & Bramer Group (projekt East Hill Košice)

V rámci najväčšieho regionálneho projektu bývania v SR pripravujeme projekt moderného bývania za dostupnú cenu, ktorý kopíruje demografický vývoj v metropole východného Slovenska – Košíc.

Michal Hatina, Luka & Bramer Group

Áno, projekty Park Hill v Bratislave, East Hill v Košiciach a Palace Hill v Poprade sú v realizácii. Každý má svoj vlastný trh, pre ktorý sa pripravuje. Naša stratégia je mať dostatočne jasne definovaný segment a vedieť, čo tento segment v danom regióne od svojho bývania vyžaduje.

Martin Popik, ISI group

Kríza priniesla klientom nezanedbateľné pozitívum: v jej svetle sa jasne ukazuje serióznosť a dôveryhodnosť. Po nej bude veľmi jednoduché rozdeliť developerov na tých, čo mali jasnú víziu a podnikateľský zámer, a tých druhých. Dôveru si musí developer získať a nestratiť. Referencie spokojných klientov sú to, čo k nemu privádza ďalších. Kríza, tak ako všetko, má svoj začiatok i koniec. Ľudia potrebujú bývať, pri výbere sú limitovaní vlastnými možnosťami, preto hľadajú kvalitu zodpovedajúcu cene – a to je presne to, čo chceme ponúknuť.

Guy Speir, Quinlan Private Golub

Odpoveď je obsiahnutá v rámci predchádzajúcej otázky.

Vizualizácie:
1 – Bory, Bratislava-Lamač (Penta)
2 – East Hill Košice (LBG)
3 – Malý Raj, Slovenský Grob (ISI group)
4 – South City, Bratislava-Petržalka (Cresco)