Dopyt rastie, ponuka klesá – majitelia kancelárií zacítili svoju šancu

  • 17. 3. 2011

[caption id="attachment_7723" align="alignright" width="300"] „Rok 2011 prinesie len minimálnu novú výstavbu a zároveň očakávame zvýšenie dopytu. Preto koncom roka očakávame obrat na trhu – posilnenie pozície na strane prenajímateľov, kým vyjednávacie pozície na strane nájomcov oslabnú,” predpovedá Andrew Thompson, Managing Partner v C&W na Slovensku. Obidve časti amerického kontinentu dosiahli v roku 2010 povzbudivý nárast nájmov, a to predovšetkým vďaka výnimočnému 50-percentnému zvýšeniu v Rio de Janeiru a výraznému zlepšeniu v New Yorku, dopĺňa správa C&W.

Zvyšovanie ziskovosti, o ktoré sa celkom prirodzene a legitímne usilujú majitelia nehnuteľností, však podľa C&W nie je zďaleka jediným faktorom nárastu cien za prenájom. Ide skôr o komplex viacerých súčasne pôsobiacich faktorov, ktoré sa pod takýto výsledok podpisujú. „Rovnako ako dopad rastúcich cien potravín a komodít, tak aj vyššie náklady na prenájom kancelárskych priestorov sa pre podniky stáva podstatným globálnym faktorom. Nájomcovia sú vystavení koktailu rastúcich nákladov súvisiacich s nájmom, a to predovšetkým vinou inflácie. Zvyšovanie cien za služby je zavádzané vládnymi opatreniami, ktoré zvyšujú daňové náklady. Keďže sa očakáva, že tieto tlaky budú najmenej počas prvej polovice roku 2011 pretrvávať, predpokladáme ďalší nárast nákladov na prenájom,“ vysvetľuje Barrie David z tímu výskumu medzinárodného trhu spoločnosti C&W.

Aby to však nevyzeralo všetko v neprospech nájomcu, ani prenajímatelia nemajú vraj dôvod na oslavu, pretože „podmienky sú i naďalej výhodnejšie pre nájomcov než pre vlastníkov nehnuteľností. Postupné vyrovnávanie pozícií začalo, aj keď európske trhy za mestami v Ázií stále zaostávajú. V priebehu roka 2011 budú postupne ubúdať príležitosti pre nájomcov, ako vyjednať nové zmluvy či existujúce priestory vymeniť za lepšie,“ myslí si Michael Creamer, partner v medzinárodnom oddelení Client Solutions spoločnosti C&W.

Zdroj, ilustračné foto, graf – Cushman & Wakefield, Westend Tower Bratislava