Drevostavba – na rozdiel od murovanej – zriedkavým úkazom

  • 21. 9. 2010

[caption id="attachment_8090" align="alignright" width="300"] A práve tu vzniká priestor na výpočet a kalkuláciu výhod a nevýhod dreveného verzus murovaného. Základným kritériom by malo byť zhodnotenie životnosti stavebného systému ako takého. Ten je v prípade oboch technológií a pri dodržaní správnych technologických postupov približne 80 až 130 rokov.

Druhý, a nemenej potrebný údaj, ktorý treba mať na pamäti, je životnosť zabudovaných materiálov: počnúc rozvodmi vody, elektriny, plynu a kúrenia a končiac dlažbou, obkladmi, plávajúcou podlahou či omietkami. V prípade výstavby nového domu je cenový rozpočet v oboch prípadoch viac-menej rovnaký.

Murovaný objekt treba pri výstavbe podriadiť niekoľkým etapám, ktoré musia byť z dôvodu mokrých procesov dodržané, čo však nie je neprekonateľná prekážka. Štandardný čas výstavby takéhoto domu je približne jeden rok. Podľa použitého materiálu je dosiahnutý tepelný odpor, ktorý je najnižší pri tehlovej stavbe a najvyšší pri systéme Velox. Dodatočným zateplením sa získava požadovaný tepelný odpor. Problematické sú však niektoré časti stavby, ako je napríklad napojenie muriva na základovú dosku, kde vznikajú tepelné mosty, ktorých odstránenie je finančne náročné a na ktoré sa zameriava máloktorý stavebník. Dôsledkom je zvýšená spotreba energie v zimnom období.

Výstavba dreveného domu je časovo menej náročná, trvá približne pol roka, nakoľko sú eliminované mokré procesy a už pri samotnej realizácii dochádza k dosiahnutiu potrebného tepelného odporu bez tepelných mostov. Všetky moderné drevodomy majú charakteristiku „nízkoenergetické“ a s malými nákladmi navyše dosahujú energetickú charakteristiku „pasívne“.

Rekonštrukcia murovaného stojí ako nový dom

Zásadný rozdiel, kvalitatívny aj finančný, vzniká po uplynutí životnosti jednotlivých použitých materiálov, čo je lehota približne 20 až 30 rokov, keď je nevyhnutné obytný objekt globálne obnoviť. Zastarané sú zabudované technológie i materiály. Rekonštrukcia murovaného sa cenovo pohybuje na úrovni výstavby nového domu, obsahuje búracie práce na strhnutie omietky, vysekanie, či zasekanie nových rozvodov elektriny, kúrenia, vody, prípadne predprípravu na nové, modernejšie zariadenia – solárne kolektory, rekuperáciu, klimatizáciu a odvoz množstva odpadu. Pritom treba využiť veľký počet pracovníkov, aby sa obnova neúnosne nepredlžovala, nakoľko je objekt vo väčšine prípadov obývaný. Výdavky v takomto prípade dosahujú cenu nového domu, ale výsledkom je stále len rekonštrukcia.

Naopak, pri drevodome sú možnosti viac-menej neobmedzené. Okrem nosných častí možno ktorúkoľvek priečku odstrániť, podľa aktuálnych potrieb obyvateľov, relatívne jednoducho a svojpomocne, bez nákladov na drahú mechanizáciu a množstvo odborníkov – stačí kladivo a pajser. Po odstránení nepotrebného zostáva už iba nainštalovať nové rozvody a zariadenia, nanovo obložiť priečky OSB doskami, prípadne sadrokartónom a výsledkom je fyzicky aj duševne nový dom spĺňajúci kritériá modernej doby za čiastkovú cenu.

Vizualizace: ing. arch. Tomáš Filgas