Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 2.

  • 25. 9. 2007

[caption id="attachment_9977" align="alignright" width="300"]Pri každom novom projekte vydáva magistrát hlavného mesta záväzné stanovisko pre projektovú dokumentáciu, kde konštatuje súlad alebo nesúlad k územnému plánu. Treba povedať, že zahusťovanie mestských častí je logický proces rozvoja miest. V Bratislave to súvisí aj s faktom, že v minulosti boli sídliská stavané veľmi veľkoryso s množstvom voľných, často nevyužitých plôch. Každé mesto má reálne dve možnosti rozvoja – buď do šírky, alebo smerom k intenzifikácii území, ktoré má k dispozícii. Bratislava sa snaží nájsť objektívne únosnú mieru zahusťovania.

Ako pristupujete k reštituentom, ktorí nemajú dosť finančných prostriedkov na údržbu aspoň fasád budov? Budú v budúcnosti postihovaní?

Starostlivosť o budovy či domy upravuje stavebný zákon, ktorý zaväzuje majiteľa udržiavať stavby v takom stave, aby neohrozovali životy. V prípade nedodržiavania zákona – ak napríklad padá omietka – môže zasiahnuť len stavebný úrad a majiteľa budovy pokutovať.

Fotografie:
5 – Vajnory – Cepit
6 – Vrakuňa