Komplexný prístup developera: polyfunkcia Cassovar v Košiciach

  • 25. 10. 2009

Tento rok boli v Košiciach ukončené alebo sa ukončujú viaceré významné investície. Jednou z nich je aj časť polyfunkčného komplexu Cassovar v celkovej hodnote zhruba 70 miliónov eur. Investícia nepochybne patriaca medzi strategické na poli stavebného developmentu je aj pozitívnym príkladom citlivého prístupu developera k lokalite a svojim klientom. Košice sa tak konečne dočkali novej modernej výstavby, v ktorej sú synergickým spôsobom prepojené priestory na bývanie, prácu i relax.

Polyfunkčný projekt Cassovar v metropole východného Slovenska je developerským projektom viacerých participujúcich spoločností, pričom jeho základná idea a vedenie patrí spoločnosti Global Group a.s. Jej predsedu predstavenstva Miroslava Marynčáka sme oslovili s cieľom poskytnúť čitateľom bližšie informácie o lokálnej osobitosti i nezastupiteľnom mieste tejto investície, ktoré začleňujú komplex Cassovar medzi najväčšie polyfunkčné projekty na Slovensku.

Ako vnímate atraktívnosť lokality Košíc a východného Slovenska ako aktér dlhodobo pôsobiaci v oblasti developmentu, projekcie i prípravy investičných zámerov?

My sme vstupovali do tejto časti Slovenska v roku 2005, pretože sme ju vyhodnotili ako technicky, priestorovo a aj ekonomicky perspektívnu. Navyše pre dobre volený segment veľmi dobrú. Škoda, že mesto nezareagovalo na predchádzajúci investičný boom a nemalo vypracovanú stratégiu na podchytenie záujmu viacerých developerských zámerov. Aj tie, ktoré vznikali – medzi nimi aj náš – sa borili a boria s určitými špecifickými problémami tohto prostredia. To značne zdržuje, a tým logicky aj predražuje projekty, ale najmä nenapĺňa rozvoj regiónu tak, ako to bolo možné a nakoniec aj verejne deklarované. Ale treba s tým počítať, obrniť sa dávkou trpezlivosti, odborne zvládať procesy a postupne to ide. Myslím si, že spolu s miestnymi spolupracovníkmi sme sa vypracovali na procesne vysoko znalých v tomto prostredí.

Prídu po Cassovare aj ďalšie projekty a pokiaľ áno, v ktorých lokalitách?

Verím, že prídu. Bol, a ostáva to aj náš dlhodobý zámer, no vzhľadom na stupeň rozpracovanosti a obchodné vzťahy s našimi partnermi v projektoch sa o nich ešte nebudem zmieňovať.

Vizualizácie a fotodokumentácia: GLOBAL GROUP / PeeMDe Global
1, 2 – Nový stav
3 – Pôvodný stav
4 – Vnútroblok
5 – História (Bauerneblov dom)