Liptov – správna investičná destinácia s nevyužitým potenciálom

  • 3. 2. 2010

O tom, že liptovský región disponuje výnimočne silným investičným aj turistickým potenciálom, sa vie už desaťročia. Napriek výraznému pokroku v rozvoji prakticky všetkých realitných segmentov, dopravnej infraštruktúry a kvalitnejších ubytovacích zariadení sa nedá povedať, že by dokázal všetky svoje prednosti a návnady bezo zvyšku predať. Odhaliť a pomenovať príčiny tohto stavu si dalo za cieľ diskusné stretnutie Stavebného fóra.sk nazvané Projekty v retailovom a logistickom segmente, uskutočnené či plánované v regióne Liptova, predstavil projektový manažér Ing. arch. Torsten Kraul z EYEMAXX Real Estate. Obchody pod značkou Big Box a Stop.Shop, ktoré už tento rakúsky investor stihol zrealizovať v Nových Zámkoch, Trenčíne či Púchove, budú niesť neďaleko mikulášskeho centra trochu iný koncept s označením Shopping Mall – Stop.Shop. Pôjde doslova o živý retailový projekt s 13-tisíc m2 prenajímateľnej plochy na dvoch podlažiach, kapacitou 370 parkovacích miest a štruktúrou malých nájomcov, z ktorých žije každé obchodné centrum.

Ako Kraul doplnil, búracie práce sú hotové, zemné pred ukončením, pričom otvorenie centra sa predpokladá v novembri 2010. Pokiaľ ide o nasýtenosť maloobchodného trhu, prognózu kúpyschopnosti obyvateľstva s ohľadom na rastúcu nezamestnanosť v regióne, povedal: „Sú lokality, ktoré úspešné nebudú nikdy, a sú zase lokality, ktoré úspešné budú vždy.“ A ako hodnotí zmienenú iniciatívu mestská samospráva? Viceprimátor Bobák tvrdí, že z hľadiska ÚP a dopravy je projekt v poriadku, no keďže nič nie je optimálne, z pohľadu funkčného začlenenia ide o kompromis.

Druhý panel diskusného stretnutia, svojím obsahom aj rozsahom pripomínajúci skôr konferenciu, venovali aktívni rečníci Dušan Štric (RK Spirit), Bohuš Palovič (CK Liptour) a Ján Gemzický (Klaster Liptov) cestovnému ruchu na Liptove, ktorý po nedávno zaznamenanom prudkom vzostupe prechádza úsekom plným úskalí. Ale o tom už v jednom z najbližších článkov.

Mapky, plány a vizualizácie – mesto Liptovský Mikuláš
1 – Dopravná mapa Liptovského Mikuláša
2 – Priemyselný park LM – Okoličné
3 – Územný plán mesta
4 – Obytná zóna Palúdzka (komplexný výkres)
5 – Južné Mesto (urbanistická štúdia)
6 – Nová železničná stanica