Logistika a skladové priestory: moment zotrvačnosti ochabuje

  • 6. 5. 2009

Prieskumy poradenských spoločností poukazujú na to, že hoci začiatok roka 2009 vyzeral z pohľadu mnohých makroekonomických či realitných ukazovateľov sľubne, týkalo sa to len štatistiky oproti rovnakému obdobiu rokov 2008 alebo 2007. Moment zotrvačnosti navodený razantnosťou predchádzajúceho hospodárskeho rastu však pomaly, ale isto ochabuje a pri medzimesačnom a medzikvartálnom porovnaní už vystupujú do popredia prvé markantnejšie dôsledky vytrvalého pôsobenia globálnej krízy v lokálnych podmienkach. Spoločnosť CB Richard Ellis to v poslednom vydaní BIG BOX – pravidelného reportu o trhu s priemyselnými, logistickými a skladovými nehnuteľnosťami potvrdzuje. Výsledky za prvý štvrťrok 2009 hovoria: celkový objem prenájmov logistických priestorov dosiahol 25 176 m2, čo znamená medzikvartálny pokles realizovaného dopytu o 19 percent!

Čo vlastne vytvára jedinečnosť skladového a logistického trhu? Je to predovšetkým rýchlosť výstavby nových priestorov, ale tiež pripravenosť stavebných pozemkov voči požiadavkám dopytu. Podľa správy BIG BOX dosiahol realizovaný dopyt logistických a skladových priestorov v roku 2008 rekordnú úroveň. Pokiaľ ide o prvý kvartál 2009, jeho objem tvoril však už iba 35 percent z vlaňajšej priemernej štvrťročnej hodnoty.

Výrazný úbytok nových projektov

„Očakávame, že veľká časť pozemkov pripravených na logistickú výstavbu zostane nevyužitá, pokiaľ sa nezvýši dopyt po skladových priestoroch a nezníži miera neobsadenosti,“ uvádza sa v správe BIG BOX. Pretrvávajúce reštrikcie v rámci bankového financovania výstavby logistických a skladových priestorov podporia vopred dojednané prenájmy a pribrzdia výstavbu. V súvislosti s celkovým napätím v ekonomike predurčí dĺžku prenájmov dostupnosť priestorov a individuálne dohodnuté podmienky.

V najbližších mesiacoch CBRE predpokladá nielen v administratívnom, ale takisto v logistickom sektore rastúci význam na mieru stavaných projektov a podnájmov ako priamy dôsledok optimalizácie nákladov a zužovania stavov viacerých spoločností. Možno z toho usudzovať, že trend spomalenia prenájmov, ktorý vyústil do zvýšenia miery neobsadenosti logistických priestorov na súčasných 10,25 % (medzikvartálny nárast o 1,43 bázických bodov), sa čoskoro obráti? Záruku na akékoľvek zodpovedanie takto postavenej otázky v tejto chvíli nedá asi nikto…

Definície podľa CBRE
Skladové priestory – moderné skladové priestory, Trieda-A, developerské projekty
Miera neobsadenosti – pomer voľných skladových priestorov a celkového objemu skladov
Zrealizovaný dopyt – čistá plocha skladových priestorov prenajatá za určité obdobie
Priestory vo výstavbe – rozostavané developerské skladové priestory

Grafy a údaje – zdroj CBRE