Mestečko pre seniorov Prešov – Cemjata: príklad komplexného riešenia starnutia populácie

  • 25. 2. 2010

Bývanie, služby a starostlivosť o starých ľudí – to v našich končinách neznie ako tá „echtovná“ návnada pre ziskuchtivého investora. Poslanie, ktoré si v tejto oblasti dlhé desaťročia nedobrovoľne uzurpuje štát v partnerstve so samosprávami, však nielen v trhových, ale teraz už aj krízových pomeroch nemusí pôsobiť ako nezištná charita. Starnutie európskej populácie totiž nebezpečne napreduje, a tak doterajší nezáujem súkromnej developerskej sféry o tento perspektívne sa rodiaci nový segment nemusí byť večný.

Ostatné diskusné stretnutie internetového časopisu Stavebné fórum.sk nazvané Senior Living – šanca pre investorov (24. 2. 2010) sa svojím tematickým rámcom vymklo štandardne vymedzenému podujatiu. Poukázalo totiž na oveľa širšie a oveľa hlbšie súvislosti, než v sebe zahŕňajú klasické pojmy ako development, stavebníctvo, architektúra, pokles či rast. V neposlednom rade poukázalo aj na multidisciplinárny záber problematiky, ktorej výskum a záverečné zhodnotenie nemôže ignorovať poznatky prírodných ani spoločenských vied, psychológiu nevynímajúc.

Tip pre investorov ako prekonať časť krízy

Obsahovo aj vizuálne jeden z najinšpirujúcejších príspevkov podujatia prezentoval primátor mesta Prešov Pavel Hagyari. Sčasti mestom, sčasti privátnym sektorom, sčasti eurofondmi financovaný projekt „Mestečko seniorov“ za asi 20 miliónov eur by mal celú miestnu časť Prešov – Cemjata vyriešiť komplexne, čo je v našich končinách v istom zmysle nóvum. Napríklad centrálna budova poskytne všetko to, čo doteraz zabezpečovalo mesto, lokalitu bude obsluhovať linka MHD, okolité lesné cestičky budú môcť jeho obyvatelia využívať na prechádzky.

Ako prešovský primátor potvrdil, komunikácia so seniormi prebehla už viackrát a ich záujem o umiestnenie v plánovanom mestečku mestskej časti Prešov – Cemjata je prekvapujúco vysoký. Kapacitu však bude mať limitovanú na 500 až 600 obyvateľov. Vzorový model už osobne videl na Novom Zélande a pri Prahe. Na ťahu je teraz Slovensko. Ako v diskusii na záver svojho bloku zdôraznil: „Biznis sféra sa bude musieť naučiť u nás komunikovať so samosprávou.“

Ďalšie zaujímavé informácie a myšlienky z diskusného stretnutia, na ktorom sa aktívne zúčastnili aj Elena Szolgayová (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR), Elena Dleštíková (DOMUS BENE), Irma Chmelová (Asociácia PPP), Michal Gaj st. a Michal Gaj ml. (ARCH.EKO) a Drahomíra Ludvigová (DSS SENESIO) vám na našom portáli sprostredkujeme v najbližších dňoch.

Mapka, schémy a vizualizácie – mesto Prešov