Metropola Slovenska sa chystá opäť zažiariť v Cannes

  • 23. 2. 2009

[caption id="attachment_9332" align="alignright" width="300"]

Prežije vlnu globálnej recesie

Na začiatku prílevu priamych zahraničných investícií na Slovensko pôsobila Bratislava ako filter, na ktorom sa zachytila ich podstatná časť. Dnes, keď tieto smerujú ďalej na sever a východ krajiny, zostáva metropola so 67 percentami ešte stále najvýznamnejšou lokalitou. Po príchode podnikov Volkswagen, MOL a Coca-Cola ich v ceste do regiónu nasledovali Stiebel Eltron, Doppelmayr Seilbahnen, Knauf Insulation, Johnson Controls, Hansol alebo Ruebig – čiže buď výrobné podniky alebo firmy pôsobiace v oblasti vyspelých technológií.

Od novembra 2007 platný nový územný plán Bratislavy síce nepriniesol dostatočnú reguláciu často až živelne pribúdajúcich investičných aktivít v meste, jeho pozitívom však je, že objavil viac ako 4 000 hektárov nových plôch na bývanie, občiansku vybavenosť a polyfunkčnú výstavbu – napríklad tzv. štvrtý kvadrand v juhozápadnej časti Bratislavy smerom k rakúskym hraniciam. Takisto pretrvávajúci dostatok nezastavaného priestoru v lukratívnych mestských lokalitách, vhodného na výstavbu mestskej architektúry, znamená pre investorov ešte stále fakt, ktorý stojí za povšimnutie.

Bratislava s vysokou pravdepodobnosťou prežije vlnu globálnej recesie, keď aj tie najoptimistickejšie odhady hospodárskeho rastu hovoria o nanajvýš 2,4 percentách, s relatívne najmenšou ujmou. Pokračovanie viacerých rozbehnutých projektov a deklarovanie dodržania avizovaných termínov ich dokončenia (Eurovea, River Park, Tri veže), ako aj ohlásené zvýšenie lôžkovej kapacity v hotelovom segmente o tisíc miest svedčí o tom, že novým príležitostiam pre developerov a koncových užívateľov nie je zďaleka koniec.

Foto – Crest Communications
1. Palais des Festivals – každoročné dejisko veľtrhu MIPIM, ktoré sa okrem iného preslávilo aj svetoznámym filmovým festivalom.
2. Okolie Festivalového paláca v prímorskom letovisku Cannes.
3. V stánku Bratislavy sa na vlaňajšom ročníku viedol celý rad rokovaní.
4. Na MIPIM 2008 prehovoril počas konferencie venovanej strednej Európe aj primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.