Milí čitatelia, partneri a sympatizanti Stavebného fóra.sk,

  • 22. 12. 2010

[caption id="attachment_7852" align="alignright" width="200"]Milí čitatelia, partneri a sympatizanti Stavebného fóra.sk,[/caption]

pred „zimnými prázdninami“ redakcie internetového časopisu vám chceme vyjadriť poďakovanie za záujem i priazeň, ktoré ste nám počas celého roka 2010 prejavovali hojnými návštevami nášho portálu, ako aj diskusných či konferenčných podujatí.

Prajeme vám pokojné vianočné sviatky, všetko najlepšie do nového roka a tešíme sa na opätovné stretnutie s vami v januári 2011.

Vaše
STAVEBNÉ FÓRUM.SK

.