Mladé Čunovo a susedské záhrady: zarezonujú v našich končinách?

  • 9. 9. 2010

[caption id="attachment_8122" align="alignright" width="300"] Investor pripravuje projekty domov a zabezpečí spoločné stavebné povolenie. Samozrejme, záujemcovia majú možnosť výberu. Ak ich ponuka neosloví, môžu prísť s vlastným projektom. Ten však musí rešpektovať podmienky z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia, ako aj všeobecno-technické podmienky na výstavbu a najmä nesmie byť v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.

Je súčasťou vašej ponuky aj výstavba rodinného domu na kľúč?

Investor má v pláne pripraviť areál pre individuálnu výstavbu rodinných domov, preto ponúka v prvom rade predaj stavebných pozemkov s kompletne dobudovanými inžinierskymi sieťami. Samotnú výstavbu si môžu klienti zabezpečovať individuálne alebo realizovať ju prostredníctvom nami vybranej stavebnej firmy do štádia hrubej stavby.

Podľa architektonického štúdia R.A.U., QArtAll atelier sa pri navrhovaní jednotlivých typov domov vychádzalo z najnovších trendov. S ohľadom na charakter architektúry v tejto mestskej časti však obyvatelia Čunova rázne protestovali proti ich plochým strechám.

Posudzovať architektúru len z hľadiska typu strechy bez zhodnotenia celkového vzhľadu a zamýšľaného kontextu pripravovaného areálu v danej lokalite je veľmi zjednodušené a dovolím si tvrdiť, že nie celkom objektívne. Architektonické riešenie bolo tvorené naozaj v duchu súčasných trendov a zároveň s ohľadom na dané prostredie. Samotná diskusia o tom, či je vhodnejšia rovná, pultová prípadne sedlová strecha, by mohla trvať nekonečne dlho. Každá alternatíva má svojich zástancov i odporcov. Tento projekt má ambíciu priniesť modernú, jednoduchú a najmä funkčnú architektúru, ktorá splní očakávania budúcich obyvateľov.

Mladé Čunovo je v predaji od začiatku júna. Aký je záujem a ako reagovali doterajší záujemcovia o bývanie na susedské záhrady?

K dnešnému dňu boli podpísané 4 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 17 pozemkov je rezervovaných a o podmienkach predaja rokujeme s ďalšími 7 klientmi. Reakcie na susedské záhrady sú rozmanité. Podľa očakávaní sa stretávame s klientmi, ktorí nevedia, čo môžu od nich očakávať, no sú aj takí, ktorých táto myšlienka nadchla. To, či susedské záhrady na slovenskom realitnom trhu zarezonujú a stanú sa etablovaným produktom, ukáže budúcnosť. Projekt predsa len nie je v predaji tak dlho, aby sme mohli robiť definitívne závery. Záujem klientov je a veríme, že s blížiacou sa finalizáciou projektu porastie aj dopyt.

Ilustračné vizualizácie – IURIS