Monitoring dlžníkov ako nástroj prevencie vymáhania pohľadávok

  • 17. 5. 2010

„Z hľadiska platobnej disciplíny firiem nešlo o cyklickú, ale o úplne výnimočnú krízu,“ zaznelo na okraj doznievajúceho globálneho fenoménu počas štvrtkového seminára internetového časopisu Stavebné fórum.sk, ktorý sa pod názvom Zabezpečenie pohľadávok inak. Takto znel názov prednášky, ktorej sa na záver zhostil Roman Fogta (Právny dom s.r.o.). Nájsť si dobrého právnika (ani drahého, ani lacného), urobiť si poriadok vo vlastnej firme, aplikovať Paretovo pravidlo (rozdeliť obchody na tie, ktoré vyžadujú posúdenie právnikom a na ostatné), používať rámcové zmluvy, držať si taktické výhody, nesúdiť sa, kým to nie je nevyhnutné, ak však áno, konať ihneď a napokon – obrátiť sa na rozhodcovský súd.

Prečo sa ale nesúdiť na štátnom súde? Za hlavné dôvody Fogta považuje neznalosť problematiky z ich strany, priemerný čas súdneho konania 14–27 mesiacov, vysoké súdne poplatky a náklady na právne zastupovanie, účelové prieťahy protistrany a klesajúcu vymožiteľnosť pohľadávky v čase (po 14 mesiacoch menej ako 30 %).

Naopak, rozhodcovský súd (niečo ako „súkromný súd“, ktorý má tie isté kompetencie ako štátny) funguje podľa Fogtu podstatne efektívnejšie a rýchlejšie – priemerné rozhodcovské konanie trvá 45 dní. Ako sudcovia tu vystupujú ľudia z praxe (často advokáti) a v neposlednom rade je zaujímavá nižšia sadzba súdneho poplatku. Ako pripomenul, právny rámec rozhodcovského konania poskytuje výhodu napríklad aj v tom, že žaloba na súde o rozhodcovský rozsudok nemá na exekúciu odkladný účinok.

Právny dom s.r.o. vymáha pohľadávky od mimosúdneho až po exekučné vymáhanie. Zabezpečuj rámcové zmluvy a právny servis a učí svojich klientov, aby vedeli sami predchádzať vzniku nevymožiteľných pohľadávok. V rámci neho pôsobia 2 inkasné spoločnosti (mimosúdne vymáhanie), 8 advokátskych kancelárií, 2 rozhodcovské súdy a 3 súdni exekútori.

Hlavným partnerom diskusného stretnutia bola spoločnosť MS architekti, s.r.o. a partnerom spoločnosť bnt – Sovova Chudáčková & Partner.

Ilustračný obrázok a grafy – Coface Slovakia