Nepriezvučnosť stavebných konštrukcií projektanti aj investori často podceňujú

  • 2. 3. 2011

[caption id="attachment_7756" align="alignright" width="300"] Ako má teda postupovať majiteľ nového bytu, ak developera podozrieva z nedodržania predpísaných hodnôt nepriezvučnosti?

V každom prípade treba najskôr vykonať meranie – v prípade negatívneho výsledku (t. j. ak napríklad stena medzi bytmi bude mať nepriezvučnosť menej než 52 dB), je nutné sa obrátiť na toho, kto mu byt predal, so žiadosťou o odstránenie tejto skrytej vady. Existujú potom dve možnosti: alebo opatrenia na zlepšenie zvukovo-izolačných vlastností predmetnej konštrukcie zrealizuje predávajúci, alebo zaplatí klientovi náklady spojené s dodatočným zvyšovaním nepriezvučnosti steny.

Pokiaľ to predávajúci odmietne, nezostáva než požiadať o pomoc právnika, ktorý by mohol s reklamáciou uspieť (to sa už v Bratislave niekoľkokrát aj stalo). V tomto prípade si to však investor možno včas rozmyslí, pretože prípadná výhra v súdnom spore by spustila reťazovú reakciu ostatných susedov. Ako podklad pre reklamáciu, prípadne pre súd je však potrebné predložiť výsledok merania nepriezvučnosti konštrukcie.

Aj my sami však môžeme prispieť k zvýšeniu kvality bývania. Je na nás všetkých, aby sme od stavebných firiem včas požadovali doklady vo forme protokolov o meraní hluku a o meraní nepriezvučností stavebných konštrukcií. Zároveň je to aj jedna z možností ako prinútiť projektantov, aby sa tejto problematike viac venovali.

Ilustračné foto – Peter Zaťko