Nitra – kraj geotermálnych prameňov a investičných príležitostí

  • 24. 6. 2010

[caption id="attachment_8219" align="alignright" width="300"] Nitriansky samosprávny kraj (NSK) má rozlohu 6 344 km2, 708-tisíc obyvateľov a 354 obcí (z toho 15 so štatútom mesta). Jeho zástupca Martin Čaja ho nazval „krajom investičných príležitostí“. Nitra ako mesto sa z jeho pohľadu javí ako silný investičný magnet, ktorý ovplyvňuje celé spádové územie. Medzi silné stránky NSK zaradil jeho výbornú medzinárodnú (Bratislava, Viedeň, Budapešť), ako aj dopravnú dostupnosť (R1). No takisto ľudské zdroje: 120-tisíc žiakov a študentov, 3 univerzity, z toho 2 v Nitre Poľnohospodárska, Konštantína Metoda) a 1 v Komárne (Szelyho univerzita). NSK je zriaďovateľom regionálnych ciest 2. a 3. triedy. Ako však Čaja spresnil, samosprávne kraje nemajú kompetencie ani vplyv na podnikový sektor.

Ako Čaja zdôraznil, priemyselné parky nie sú doménou len samotnej Nitry – ďalšie významné v rámci NSK sa nachádzajú v mestách Vráble, Levice či Zlaté Moravce. „Prílev priamych zahraničných investícií do nitrianskeho regiónu rýchlo rastie a v rámci Slovenska dosahujú trojpercentný podiel,“ uviedol ďalej Čaja a tento rast ilustroval aj graficky (graf 2). V roku 2005 zaujímal NSK, pokiaľ ide o podiel na HDP, tretie miesto po bratislavskom a košickom kraji. Na trhu práce zaberá priemysel vyše 30 % zamestnanosti v kraji, no pôsobí tu aj Regionálne informačné centrum, ktoré má za cieľ prenos výskumu do praxe.

„Nemáme akvapark, dostatok kvalitných ubytovacích kapacít, ani turistické klastre známe z Liptova,“ reagoval Čaja na otázku, prečo nie je cestovný ruch v regióne dostatočne rozvinutý. Ako pripomenul, pre nitriansky región je typická skôr biznis a kongresová turistika. Na úrovni NKS bol vytvorený internetový „Región Nitra“, je rozpracovaná stratégia cestovného ruchu, prebúdza sa aj Santovka, kde investor vybudoval menší hotel – vymenoval niekoľko pozitívnych správ. Ďalšie možnosti rozvoja turizmu vidí vo vinohradníctve a vinárstve. „Nitra je kraj geotermálnych prameňov a dobrého vína. Turistom má čo ponúknuť,“ podotkol na záver Čaja.

Vizualizácie a mapky – mesto Nitra
Grafy – NSK

  1. Vizualizácia domova dôchodcov vznikajúceho rekonštrukciou bývalej detskej nemocnice na Zobore
  2. Významné rozvojové územie Párovské Lúky
  3. Formujúce sa mestské centrum v priestore bývalých kasární pod Zoborom
  4. Smerovanie PZI do jednotlivých sektorov v rokoch 2002 až 2008
  5. Počet zahraničných investorov v NSK (vývoj v období 2002 až 2008)
  6. Vizualizácia Chrenovského mosta, tretieho premostenia rieky Nitra