Optimalizácia ako efektívnejšie nastavenie mechanizmu firmy

  • 11. 2. 2010

Ďalšie z diskusných stretnutí Stavebného fóra.sk, ktoré sa uskutočnilo 10. februára 2010 v bratislavskom Apollo Hoteli pod názvom Manažment v roku 2010 – ako robiť správne rozhodnutia, otvorilo balík nanajvýš aktuálnych a z pohľadu antikrízových riešení životne dôležitých tém. Ich spoločným menovateľom sa, presne v intenciách organizátora podujatia, stal človek ako kľúčový činiteľ pracovného úspechu firmy. A to od jej radového zamestnanca, cez stredný manažment, až po konateľov a štatutárov.

Vhodné nastavenie vnútropodnikových procesov

Marek Fajčík zo spoločnosti Spiralis, kde pôsobia bývalí finanční manažéri a súčasní poradcovia, venoval diskusný príspevok dnes často pertraktovanej téme – Firemnej optimalizácii. Popri tom, že kríza sa meria makroekonomickými veličinami, je podľa neho veľmi dôležitý indikátor ekonomického sentimentu. A práve ten postihol výrazný prepad – až na 60 percent. Ako zdôraznil, nie sme však sami – podobného priebehu sa dočkali aj ostatné krajiny Európy. Ako reagujú firmy na krízu? Od postoja „bez reakcie – vyčkávanie“, cez predaj firmy alebo jej časti, paniku, prepúšťanie až po zmenu organizačnej štruktúry, reštrukturalizáciu, optimalizáciu alebo akvizíciu konkurencie.

Spoločnosť Spiralis ako jedna z vedúcich poradenských firiem aktívne pôsobí v stredoeurópskom regióne v oblasti optimalizácie nákladov a rastu zisku, zefektívnenia alebo nastavenia vnútrofiremných procesov, strategického obstarávania a finančného manažmentu podnikov. Kľúčovými princípmi, ktoré aplikuje v projektoch, sú business finance (nastavenie financií ako podpory podnikania a korporátnej stratégie firmy) a success fee (odmena závislá od dosiahnutých merateľných výsledkov klienta).

Fajčík ponúkol aj definíciu pojmu firemná optimalizácia, ktorou má byť dosiahnutie takého vzťahu medzi vstupom a výstupom, aby prvý klesal a druhý rástol. V širšom význame ide o efektívnejšie nastavenie mechanizmu firmy, v užšom – finančnom zmysle o jej vyladenie do stavu, keď dochádza k pozitívnym prejavom merateľných finančných veličín v čase.

„Ukazuje sa, že tento rok by mal byť už lepší ako minulý. Americká ekonomika reportovala isté zlepšenie – otázne je, čo sa za tým skrýva,“ podotkol Fajčík. Medzi odporúčané kroky optimalizácie z finančno-strategického hľadiska zaradil definovať jej cieľ, zreálniť pohľad na firmu, urobiť si analýzu prostredia a konkurencie, motivovať zamestnancov a hľadať nové príležitosti.

Graf č. 6 – Témy, ktoré budú verejnosť zaujímať v roku 2010.

Kríza = ozdravný proces posilňujúci imunitu

Efektívny marketing so zníženým budgetom. Taký bol názov prezentácie, ktorú na záver diskusného stretnutia predniesol Roman Karabelli z HB Reavis Group. Išlo skôr o čiastkové postrehy a názory, ktoré – ako sám zdôraznil – nemusia platiť v zmysle univerzálnej pravdy. Biznismeni sa dnes podľa neho rozdeľujú na horolezcov (pomaly nahor) a surferov (adrenalínové sínusoidy). Ako dodal, iba dve percentá firiem tvrdí, že sa ich kríza nedotkla. Tá tu však reálne pôsobí a prejavila sa napríklad na zredukovaní sponzoringu či na výraznom poklese účasti na odborných realitných veľtrhoch v Cannes a Mníchove.

„Kríza priškrtila aj médiá: v roku 2009 boli kupované už za oveľa menšie peniaze ako dovtedy,“ zdôraznil Karabelli s tým, že relatívne najväčšiemu podielu investovania do reklamy sa dnes tešia internetové a elektronické médiá. „Keďže banky videli pred sebou červené súkno, keď sa spomenulo financovanie realitného developmentu, veľa kvalitných projektov uviazlo vo fáze vizualizácie,“ podotkol a upozornil na to, že významným faktorom začala byť architektúra. V rámci multifunkčných projektov sa vyčlenia napríklad 3–4 budovy, ktoré vzniknú v spolupráci s renomovaným architektonickým ateliérom. Lenže ak je priemerné nájomné v Prahe 20, v Londýne 30 až 35 a v Bratislave iba 10 eur za m2, tak je jasné, že sa to nemôže neodraziť na rozdielnej úrovni fasád budov v týchto mestách.

Pokiaľ ide o prieskum trhu, rizikové podľa Karabelliho je, ak si firma povie: žiaden nepotrebujem, ja viem najlepšie, čo robím. Takisto, čo sa týka personálnej politiky, odporúča byť radšej prezieravý, ako sa predčasne rozlúčiť s tými, ktorí môžu byť onedlho kľúčoví. Na margo firemnej optimalizácie poukázal na potrebu intenzívnej vnútropodnikovej komunikácie s ľuďmi. „Kríza je ozdravný proces, človek chorobou získava istý druh imunity,“ uzavrel Karabelli.

Grafy – zdroj ŠÚ SR, ASS, HB Reavis, GfK Slovakia