ProLogis a PointPark Properties – konkurenčne aj ekologicky

  • 7. 3. 2010

Zhoda náhod či okolností? Takmer v rovnakom čase vydali dve konkurenčné firmy dve tlačové správy s veľmi podobným obsahom. Poprední medzinárodní developeri priemyselných a logistických parkov – ProLogis a PointPark Properties – začali na strechách svojich distribučných hál vo veľkom inštalovať solárne panely a fotovoltaické elektrárne. Záujem o členstvo v klube ctiteľov trvalo udržateľného rozvoja a obnoviteľných zdrojov energie deklarujú tak neochvejne a presvedčivo, až to chvíľami vyzerá ako dohoda.

Záujem o solárne inštalácie na strechách parkov rastie

Nezaháľa ani konkurenčná PointPark Properties (P3). Aktivity tohto druhu sústreďuje – na rozdiel od ProLogis – viac do centra Európy. Iba nedávno oznámila podpísanie zmluvy o prenájme striech svojich distribučných hál v ČR s celkovou rozlohou 335 000 m2 prevádzkovateľovi solárnych parkov – spoločnosti SolOps, v ktorej našla partnera a zároveň realizátora svojho zámeru. Pôjde o PointPark Prague D1 a PointPark Prague D8.

Celkový inštalovaný výkon fotovoltaickej elektrárne (FVE) prevyšujúci 7 MWh radí toto zariadenie medzi najväčšie svojho druhu v strednej Európe. Ako P3 uvádza, získa tým „dodatočné zdroje na zdokonalenie a rozširovanie jestvujúcich parkov, pre svojich klientov zvýhodnené sadzby za elektrickú energiu a predovšetkým prispeje k energetickej sebestačnosti svojich logistických areálov“. Samozrejme, zároveň sa stane ďalším členom angažovaného klubu, ktorý sa intenzívne zaoberá udržateľným rozvojom a ekologickými aktivitami.

Okrem nesporného prínosu pre životné prostredie je o FVE známe, že predstavuje takmer úplne recyklovateľné zariadenie: pozostáva z komponentov (kremík, sklo, hliník), ktoré sa po uplynutí jej životnosti môžu opätovne využiť. Spoločnosť P3 sa teda – podobne ako jej konkurent ProLogis – čoraz aktívnejšie hlási k obnoviteľným zdrojom energie (OZE), hľadanie ktorých sa zaradilo medzi priority jej inovatívneho a ekologického podnikania.

„K tomuto rozhodnutiu nás viedli ďalšie kroky. Okrem našej stratégie čo najmenej zaťažovať životné prostredie sme sa usilovali aj o maximalizáciu benefitov pre našich klientov. Budeme im môcť poskytnúť nielen nižšie ceny energie, ale získané zdroje použijeme na zvýšenie komfortu a služieb, ktoré im poskytujeme. Samozrejme, táto v našich podmienkach zatiaľ ojedinelá aktivita by nebola možná bez kvalitného architektonického a stavebného riešenia moderných skladových hál a potrebného technického zázemia. V budúcnosti by všetky strechy našich PointParkov, aj v iných krajinách, mali byť využité na FVE,“ zdôraznil výkonný riaditeľ P3 pre ČR Tomáš Novotný.

SolOps – prevádzkovateľ FVE a nájomca striech – počíta s celkovou investíciou vo výške 25 miliónov eur. Spustenie kompletnej FVE je naplánované na druhý štvrťrok 2010. Pôjde o moderný, plne automatizovaný systém vrátane on-line diagnostiky a prenosu prevádzkových údajov.

„Euroregión musí podniknúť ráznejšie kroky v oblasti šetrenia energií a využívania alternatívnych zdrojov. Je najvyšší čas, aby sa k výzve postavili aktívne aj iní hráči na trhu, podobne ako PointPark Properties. Pre náš zámer sme našli partnera, ktorý myslí na budúcnosť, na svojich klientov a v neposlednom rade na trvalo udržateľný rozvoj,“ komentoval podpis zmluvy Martin Sgalitzer zo spoločnosti SolOps.

V roku 2001 založená spoločnosť PointPark Properties (P3) – popredný developer, správca a prevádzkovateľ moderných logistických parkov – dnes pôsobí v 11 krajinách Európy (Praha, Frankfurt, Luxemburg, Bratislava, Varšava, Madrid a Londýn). Pod jej správou je viac ako 1,5 mil. m2 v 54 distribučných centrách a vlastní takmer 820 000 m2 plochy určenej na ďalšiu výstavbu. P3 plánuje vytvoriť v rámci strednej Európy sieť moderných distribučných centier pre firmy logistické, distribučné, maloobchodné a so zameraním na ľahký priemysel. Vo svojej stratégii expanzie na ďalšie kľúčové logistické trhy Európy mieni pokračovať aj v roku 2010.

Foto a zdroj – Best Communications (1), Key2B (2, 3)
1 – Druhý solárny projekt spoločnosti ProLogis v Portlande
2 – PointPark Prague D1
3 – PointPark Prague D8