Rakúsko: prísne, ale efektívne pravidlá podpory bývania

  • 28. 10. 2010

[caption id="attachment_7995" align="alignright" width="300"] Nízkoenergetický dom: skôr filozofia než parametre

Štátnu podporu v Rakúsku teda získavajú domy, ktoré svojím vybavením šetria životné prostredie a energetické zdroje. Ide o stavby zodpovedajúce štandardom minimálne nízkoenergetických domov. Argumenty hovoriace za takéto domy sú v súčasnosti už aj u nás dobre známe: šetrenie primárnych zdrojov, zníženie emisií oxidu uhličitého do atmosféry o celú tonu ročne a šetrenie nákladov na prevádzku objektu. Čo sa týka spomínaného špecifického energetického ukazovateľa, tento druh stavieb má spotrebu energie za m2 obývanej plochy približne 25 až 50 kWh za rok.

Treba však dodať, že neexistuje jednoznačná definícia nízkoenergetického domu, tento výraz skôr udáva smer a filozofiu stavania, ako presné parametre. Faktom však je, že 50 kWh/m2/rok sa v Rakúsku chápe ako najspodnejší štandard a všetko nad tento hodnotový ukazovateľ je nezodpovedné – bez možnosti získať podporu na bývanie. Vláda tak zohľadňuje nevyhnutnosť nákupu elektrickej energie v zahraničí, keďže na území Rakúska sa nenachádza žiadna atómová elektráreň. Z tohto dôvodu je cena elektriny približne dvakrát drahšia ako na Slovensku.

Finančná podpora štátu podľa bodového systému

Každý kraj v Rakúsku má vlastné pravidlá udeľovania podpory na bývanie a vlastné kritériá pre nízkoenergetické domy. Napriek čiastkovým rozdielom zostáva princíp rovnaký a výška príspevku je v jednotlivých krajoch vo všeobecnosti porovnateľná. Samozrejme, pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov. Mimoriadne pozitívne bývajú štátnymi inštitúciami schvaľujúcimi výšku dotácie hodnotené vykurovacie systémy využívajúce obnoviteľnú energiu alebo napojenie na veľmi preferované diaľkové kúrenie, kontrolované vetranie, ekologické stavebné materiály, solárne zariadenia či tepelné čerpadlá.

Štátna podpora je v skutočnosti veľmi výhodná pôžička, ktorej spôsob návratnosti sa vo všetkých krajoch Rakúska odlišuje. Finančná podpora zo strany štátu sa udeľuje podľa bodového systému – za splnenia kritérií a dobré parametre sa prideľujú body. Napríklad v Dolnom Rakúsku sa za každý bod dáva 300 eur, pričom ich maximálny počet je 100. Zo strany Dolného Rakúska je teda reálne získať základnú podporu najviac 30-tisíc eur. Na túto čiastku majú nárok všetci občania Európskej únie s trvalým pobytom v Rakúsku.

Ak sa k tomuto pripočíta podpora mladých rodín, až 11-tisícový príspevok za každé dieťa alebo trojtisícový za výstavbu v obci so zlými demografickými ukazovateľmi, možnosť dopracovať sa k zaujímavej čiastke, ktorá vytvorí pozitívnu štartovú čiaru najmä mladým rodinám, je vysoko pravdepodobná.

Ilustračné obrázky – archív autora