Reding Tower 2: keď sa zdanlivá nevýhoda preklopí do výhody

  • 23. 5. 2012

[caption id="attachment_7113" align="alignright" width="300"] Starosta mestskej časti Bratislava-Rača Peter Pilinský prírastok 7 000 nových m2 pre račiansku administratívu, ktorý bude znamenať zvýšenie príjmu z prerozdelenia daní z nehnuteľností, privítal. „Som rád, že k nám prichádza škandinávsky developer, čo je zárukou citlivého zasadenia projektu do atmosféry mestskej časti, symbolizovanej vinohradmi, ako aj jeho zladenia so záujmami dotknutej verejnosti a najmä ochrany životného prostredia. Oceňujem spoluprácu našej samosprávy s investorom, ktorá bola korektná, a verím, že raz príde na rad aj Reding Tower trojka,“ povedal v krátkom prejave Pilinský.

Na priamu súvislosť medzi pracovným prostredím a motiváciou zamestnancov poukázala Kamila Olivová-Freyová, konzultantka pre strategický manažment Milli MC. Ako uviedla, prednosti či nedostatky moderných kancelárskych priestorov dokážu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť výkonnosť ľudí, ktorí v nich trávia väčšiu časť dňa (napríklad, keď je hlavným nedostatkom poloha). Preto by zamestnanci podľa nej mali dostať príležitosť, aby si mohli sami povedať, ako si motivujúce pracovné prostredie, ktoré vylepšuje nepochybne aj tímovú spoluprácu, predstavujú. Napriek tomu, že priestor typu „Open Space“ prináša celý rad výhod (ako vyzdvihol hlas z pléna, napríklad aj pri odbúravaní zbytočných bariér vo vertikálnom pracovnom vzťahu nadriadený-podriadený), Olivová-Freyová upozornila na známy problém, a síce, že pracovníci sa v ňom boja straty intimity.

Zdroj a foto – YIT / Kharisma