Rezidencie Machnáč – ďalší pokrízový bytový projekt v Bratislave

  • 22. 3. 2012

[caption id="attachment_7222" align="alignright" width="300"] Príjemné prostredie, ekonomické riešenie a krásny výhľad zaradil Štefan Šlachta, v rokoch 2006–2011 hlavný architekt Bratislavy, medzi hlavné prednosti projektu Rezidencie Machnáč. Odhliadnuc od subjektívnosti, ktorá je obsiahnutá v každom hodnotiacom postoji, ostáva nespochybniteľným faktom jedno. V hlavnom meste Slovenska sa začínajú črtať budúce kontúry ďalšieho pokrízového investičného zámeru, ktorý má popri svojom striktne sledovanom podnikateľskom cieli ambíciu prispieť svojím dielom k oživeniu výstavby v stále utlmenom segmente bývania.

Zdroj a vizualizácie – Media In