Vláda pripravuje novú stratégiu pre cestovný ruch

  • 25. 6. 2012

[caption id="attachment_7088" align="alignright" width="300"]Vláda pripravuje novú stratégiu pre cestovný ruch[/caption]

Kvalitnejšie služby, vzdelávanie, podpora infraštruktúry cestového ruchu, ako napríklad destinačný manažment, by sa mali stať kľúčovými faktormi pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Taktiež na efektívnejšie využívanie zdrojov a zmysluplnejší marketing a propagáciu sa bude zameriavať Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Ministerstvo začalo s jej prípravou.

„Cieľom novej stratégie je posilnenie významu cestovného ruchu v ekonomike a zvýšenie jeho podielu zo súčasných 2,5 na päť percent HDP v roku 2020,“ informoval hovorca s dodatkom, že lepšie riadenie cestovného ruchu by malo priniesť tisíce nových pracovných miest a zvýšiť životnú úroveň menej rozvinutých regiónov.

Ministerstvo sľubuje cestovnému ruchu väčšiu podporu

"Stratégiu chceme pripraviť do konca tohto roka tak, aby na jar budúceho roka mohla o nej rokovať vláda SR,“ informoval po rokovaní Pracovnej skupiny pre Stratégiu cestovného ruchu do roku 2020 František Palko, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Stratégia je dôležitá aj z pohľadu financovania odvetvia, stane sa totiž základným dokumentom, na základe ktorého bude Európska komisia rozhodovať o pridelení financií zo štrukturálnych fondov na podporu cestovného ruchu na Slovensku.

Cestovných ruch je podľa Palka oblasť, ktorú chcú rozvíjať oveľa intenzívnejšie ako doteraz. "Potrebujeme zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia a posilniť imidž Slovenska ako dovolenkovej destinácie. Zmysluplnou podporou chceme znásobiť podiel cestovného ruchu na tvorbe HDP a vytvoriť podmienky pre vznik nových pracovných miest,“ uviedol.

Destinačný manažment zameraný na podporu a rozvoj regiónov

Kľúčovú úlohu bude v stratégii zohrávať tzv. destinačný manažment. Podľa slov hovorcu ide o koordináciu postupu podnikateľskej sféry, miestnej samosprávy a záujmových skupín s cieľom zvýšiť atraktivitu destinácií. Spolupráca sa vykonáva zvyčajne cez oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. "Štát už nebude podporovať konkrétne hotely či chaty z verejných zdrojov, ale prostriedky bude sústreďovať na rozvoj jednotlivých regiónov,“ vysvetlil Palko. Dôležitou súčasťou stratégie bude aj meranie kvality cestovného ruchu a certifikácia, ktorá by zaručovala odbornú spôsobilosť pre výkon rôznych povolaní, či už sú to sprievodcovia alebo ďalší poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu.

Pri tvorbe stratégie chce ministerstvo dopravy podľa Palka „zintenzívniť" spoluprácu so záujmovými združeniami a asociáciami, aby nám pomohli identifikovať dôležité lokality a atraktivity daných území, ktoré by bolo možné rozvíjať tak, aby krajinotvorba vytvárala dobré prostredie pre podporu rozvoja cestovného ruchu“.

Členmi pracovnej skupiny pre Stratégiu cestovného ruchu sú okrem zástupcov ministerstva dopravy aj záujmové združenia a asociácie z cestovného ruchu. „Skupina sa čoskoro rozšíri aj o ďalšie ministerstvá, ktoré majú čo povedať do rozvoja tohto odvetvia. Napríklad ministerstvo zdravotníctva, pôdohospodárstva či hospodárstva,“ uzavrel pre agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Foto: Dušan Gavenda