Výstava iReality – ďalší zaujímavý nápad Galérie novostavieb

  • 18. 3. 2010

Napriek tomu, že o bytovej architektúre a interiérovom dizajne sa hovorí dosť často, celá táto oblasť ako keby zostávala vo sfére „voľnej tvorby“, kde je takmer všetko dovolené. Čo autor, to originálny nápad, koncepcia či nebodaj avantgardný trend. Na Slovensku už síce dlhé roky ponúkajú svoje kreatívne služby viaceré interiérové a dizajnové štúdiá, no zariaďovanie obytného priestoru ešte stále býva v prevažnej miere výsadou jeho majiteľa. Výber a inštaláciu výtvarných diel nevynímajúc.

Svojským spôsobom sa pokúsila novú inšpiráciu do tejto problematiky vniesť bratislavská GALÉRIA NOVOSTAVIEB výstavou iReality z diel mladého slovenského výtvarníka Martina Varholíka. Tá poukázala aj na to, že spájanie architektúry bývania a výtvarného umenia – pokiaľ sa uchopí správne – sa môže stať obojstranne prospešným počinom, ktorý napomôže cibreniu rozlišovacej schopnosti.

Galéria novostavieb si vytýčila za cieľ zjednodušiť nákup nehnuteľností poskytnutím komplexného prehľadu, a tým prebrať realitný trh z letargie. V čom vidíte možnosti výtvarného diela napomôcť realizácii tohto zámeru?

Úlohou výtvarného diela je stimulovať myšlienkové procesy diváka novým smerom a podporovať jeho kreatívne prejavy k akejkoľvek forme sebarealizácie. Z tohto pohľadu je podľa mňa dôležité „žiť s umením“, teda kultivovať masmediálne a reklamné prejavy, realizovať výstavy a, samozrejme, uplatňovať výtvarné diela v životnom prostredí človeka – v architektúre.

Pod pokračovaním spájania obidvoch umeleckých druhov ste mali na mysli svoje všeobecné odhodlanie alebo už konkrétne zadané projekty?

Mám veľa plánov a veľa odhodlania.

Foto a zdroj – Kharisma