Závany dizajnérskeho vetra z Rakúska

  • 6. 10. 2008

[caption id="attachment_9707" align="alignright" width="177"]

„GD2D + PD3D, fresh air by PureAustrianDesign“ ponúka esenciu dnešného rakúskeho dizajnu videného očami kurátorov dizajnérskeho štúdia Juland Barcelona Vienna – iniciátorov rakúskej dizajnovej platformy „PureAustrianDesign“, ktorí sa podpísali pod koncepciu a architektúru výstavy, ako aj produktového dizajnéra Stefana Moritscha z bkm design working group ktorý je zodpovedný za výber exponátov v oblasti produktového dizajnu.

GD2D + PD3D je v skutočnosti vzorec, ktorý umožňuje zlúčiť súčasný grafický a produktový dizajn z Rakúska a prezentovať ho ako vzdušnú záležitosť. Obe disciplíny prinášajú na scénu prostriedky, ktoré preverujú nové prezentačné možnosti s cieľom zblížiť tieto dve oblasti dizajnu vyjadrujúce sa odlišným spôsobom.

GD2D – grafický dizajn

GD2D predstavuje súbor prác rakúskych grafických dizajnérov, ktorých výrazové formy majú vplyv na aktuálne trendy vo vizuálnej komunikácii v Rakúsku i v zahraničí. Pracovný priestor a spôsob výrazu dnešnej generácie grafických dizajnérov sa zmenili. Klasický grafický dizajn je čoraz výraznejšie ovplyvnený tvorivými princípmi z iných oblastí, ako je napríklad fotografia, architektúra, veda, ilustrácia, umenie a inštalácia.

V súčasnosti rastie na dizajnérskej scéne našich juhozápadných susedov nová generácia talentov, v ktorej sa pevne zakoreňuje cit pre interdisciplinárne návrhy a vizuálne výrazové prostriedky. Rozmanitosť a kvalitu rakúskeho grafického dizajnu dokumentujú ilustrácie a práce z oblasti corporate design, typografie, publishing a promotion.

PD3D – produktový dizajn

Výber produktov naproti tomu ukazuje jasný profil jednej jedinej kategórie: rakúskej „kráľovskej disciplíny“ – stoličky. Čo sa pred vyše sto rokmi začalo kaviarenskými stoličkami bratov Thonetovcov, dnes pokračuje v celej škále rozmanitých návrhov stoličiek, ktoré vzbudzujú veľký ohlas na súčasnej medzinárodnej dizajnérskej scéne.

Spojenie produktového a grafického dizajnu umožňuje skutočnosť, že sa často prirodzene prelínajú. V podmaňujúcej architektúre výstavy sa kurátori pohrali s rôznymi dimenziami, v ktorých sa obe disciplíny realizujú. Dvojrozmerný grafický dizajn a trojrozmerný produktový dizajn nachádza nové témy – živel vzduch pri tom hrá nosnú rolu. Hravý prístup k architektúre výstavy vyzýva návštevníka k interakcii a pútavým spôsobom ho zvádza k vnímaniu súčasného dizajnu z Rakúska.