Názov banky Tatrabanka
Bankovní účet 2620476009/1100
Číslo faktúry 750000012675
Variabilný symbol 750000012675
Konštantný symbol 0308
Dodávateľ
Stavebné fórum.sk, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava
Tax ID: 36776661
VAT ID:
Odberateľ
SF
U N
15003 Praha 5
Tax ID: 12345678
VAT ID: CZ12345678
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 45931/B
Dátum vystavenia 14. 12. 2021
Dátum splatnosti 01. 01. 1970
Dátum platby 14. 12. 2021
Forma úhrady Bankový prevod

Na základe Vašej prihlášky zo dňa 14. 12. 2021 si Vám dovoľujeme fakturovať účastnícky poplatok na akciu

Položka Cena/Mj. Množstvo Cena bez DPH DPH
1 Účastnícky poplatok 1813 EUR 1 1498 EUR 20%
Cena bez DPH 1498 EUR
DPH celkom 315 EUR
Cena celkom 1813 EUR
Celkom k úhrade 1813 EUR