Peniaze na dopravné projekty sa znížia o 55 mil. eur

27. 6. 2012

Celkové zdroje Operačného programu Doprava (OPD) sa po presune 55 mil. eur do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR) znížia na 3,79 mld. eur alebo o 1,43 %. Realokované peniaze Európskej únie a štátneho rozpočtu pôjdu na realizáciu projektov na podporu rozvoja malých a stredných podnikov. Vláda v stredu schválila návrh revízie Operačného programu Doprava, ktorý predložil minister dopravy Ján Počiatek v nadväznosti na schválenie realokácie finančných prostriedkov medzi viacerými operačnými programami zo 16. mája.

Schválené peniaze na realokáciu boli v programe Doprava pôvodne určené na výstavbu rýchlostných ciest. V tom istom programe sa v rámci vnútorných zmien zároveň o 55 mil. eur znížia prostriedky na rozvoj infraštruktúry integrovaných dopravných systémov vzhľadom na nízku úroveň ich čerpania. Podľa rezortu dopravy má to znížiť prípadné riziko nevyužitia vyčlenených zdrojov. Peniaze v uvedenej výške sa pritom presunú na financovanie výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť. Tento projekt bude preradený spomedzi rýchlostných ciest k diaľniciam, čím sa zmení aj zdroj jeho financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Kohézny fond Európskej únie.

Ministerstvo dopravy považuje cestnú infraštruktúru za kľúčovú z hľadiska zvládnutia narastajúcej prepravy. Preto navrhlo, aby zdroje uvoľnené v prospech programu KaHR boli na rozvoj cestnej infraštruktúry doplnené v plnej výške z interných zdrojov. Návrh revízie OPD schválil monitorovací výbor programu na deviatom zasadnutí, ktoré sa konalo v Trenčianskych Tepliciach 31. mája a 1. júna.

V rámci celkovej realokácie zdrojov z eurofondov a zo štátneho rozpočtu prejde z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do programu KaHR 170 mil. eur a do toho istého programu odíde z dopravy 55 mil. eur. Z programu Vzdelávanie do programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa navyše presunie 70 mil. eur. Realokované peniaze majú ísť na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov.

Počet shlédnutí: 0