BIM: Jedinečná príležitosť pre development

  • 14. 03. 2017
  • Bratislava

Program:

BIM a investor / BIM a developer / BIM a projektant
Transparentnosť a kontrola v rámci celého životného cyklu projektu
Efektívne výberové konania
Finančná i časová úspora v rámci realizácie i správy projektu
Rýchla reakcia na klientské zmeny
Zahraničné skúsenosti

Místo

Bratislava

Bratislava