Slovenským nákupným centrám sa opäť darí

Rovnako ako iné segmenty podnikania, aj maloobchodný sektor si prešiel ťažkým obdobím, ktoré podčiarkovala nielen pandémia koronavírusu, ale aj energetická kríza či geopolitická situácia. Jeho výkonnosť však rástla už v závere roku 2022 a rovnako tomu bolo aj v prvom štvrťroku 2023.