63 % veľkých firiem má viac práce než pred rokom

  • 18. 5. 2015

[caption id="attachment_6689" align="alignright" width="225"]

Šesť z desiatich riaditeľov spoločností potvrdilo, že základom vyššie uvedeného rastu by mal byť rast verejných investícií. Nadpolovičná väčšina (56 percent) firiem tiež verí v rast privátnych investícií. Deväť z desiatich riaditeľov veľkých firiem predpovedá zvýšenie objemu stavebnej produkcie v segmente inžinierskych stavieb. „Je evidentné, že nastúpilo obdobie zvýšených stavebných aktivít, osobitne sa to týka viacerých stavieb dopravnej infraštruktúry. Pozitívom bude väčšie množstvo zákaziek. Predpokladám, že dlhodobé uprednostňovanie kritéria najnižšej ceny a zlozvyk neplatenia za vykonané práce a dodané stavebné materiály nebude ľahké odstrániť. V najbližšom období očakávam zmiernenie týchto negatív,“ hovorí Anton Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s.

Väčšie množstvo zákaziek majú tiež projektanti, v porovnaní s minulým rokom by mal podľa Štúdie projektových spoločností stúpnuť objem realizovaných zákaziek o 4,3 percenta. „Predpokladám, že trh projekčných prác sa bude vyvíjať pozitívne a očakávam rast. Hlavne zo súkromného sektora je cítiť výraznejšie oživenie, a keďže sa blížia voľby, predpokladám vyššie obraty zákaziek aj z verejného sektora,“ potvrdzuje Dušan Štefanides, riaditeľ, Helika, s. r .o.

Kladný vývoj stavebného sektora potvrdzujú tiež odpovede na vyťaženie kapacít. Tretina (34 percent) firiem má viac práce než pred rokom. Medzi veľkými spoločnosťami viac zákaziek potvrdili dokonca dve tretiny (63 percent) riaditeľov. Z inžinierskych spoločností má viac práce celých 45 percent spoločností.

Firmy sú v priemere vyťažené z 81 percent a v súčasnej chvíli majú zazmluvnenú prácu na necelých sedem mesiacov (6,7 mesiacov).

Riaditelia viac než stovky stavebných spoločností očakávajú vyšší objem stavebnej produkcie tiež v roku 2016 a to o 2,7 percenta. Zvýšenie výkonu očakávajú zástupcovia hlavne inžinierskeho staviteľstva (3,7 percenta), ostatné segmenty majú predikcie rastu pre budúci rok veľmi podobné: cez dve percentá. „Je vysoký predpoklad, že rast stavebného sektora bude pokračovať. Predovšetkým dopravné staviteľstvo a sektor vodohospodárskych stavieb, ktoré súvisí s dočerpaním fondov EÚ v jednotlivých operačných programoch. Pozitívum je, že potenciál stavebného trhu umožní zvýšenie zamestnanosti, využitie technologického potenciálu stavebných firiem. Negatívum môže nastať z kapacitného nedostatku odborného personálu pri avizovanom objeme nových súťaží v r. 2015–2016,“ dodáva Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko divízia Dopravné stavby, HOCHTIEF CZ, a. s.

Foto: CEEC Research