Ak sa Bratislave nepodarí prilákať mladých, po roku 2015 zostarne

  • 21. 6. 2009

Zachovanie kvality života všetkých obyvateľov Bratislavy, vyvážený stav všetkých mestských funkcií v priestore a čase, kvalita a symbióza zelene s mestom. Približne takýto obsah spontánne a jednou vetou priradili aktívni účastníci minulotýždňových Ako môže byť úloha samosprávy a štátnej správy v uspokojovaní potrieb obyvateľov hlavného mesta prepojená, demonštrovala Elena Szolgayová z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Že pozícia štátu v tomto procese nie je komplementárna, ale priam rozhodujúca, potvrdzujú aj možnosti kombinácie existujúcich nástrojov na obnovu zastaralého bytového fondu: stavebné sporenie so štátnou prémiou, Štátny fond rozvoja bývania, dotačný program (nenávratné pôžičky na odstránenie systémových porúch – napríklad netesniace štítové steny na paneloch či praskajúce balkóny) a z emisií pochádzajúcich 71 miliónov eur na vládny zatepľovací program. Tak trochu slovenským unikátom je, že zo 600-tisíc panelových bytov (prevažujúcich nad novostavbami) je dnes už 98 % v súkromných rukách. „Väčšina vlastníkov žila v očakávaní, že niekto príde a dom opraví. My im musíme zachrániť to, čo majú,“ podčiarkla Szolgayová. Ako však upozornila, zateplenie je len časťou obnovy slúžiacou na zníženie energetickej náročnosti domov – na rekonštrukciu ich spoločných častí v plnom rozsahu je potrebných rádovo 13,3 miliardy eur (400 mld. Sk).

Rozmanitosť pohľadov odhalila aj otázka, čo bude s domami a bytmi, ktoré obývajú zväčša starí ľudia: „Našťastie, sociálna a veková skladba v našich sídliskách je ešte stále zmiešaná. Raz ten byt niekto zdedí, takže otázka starnutia obyvateľstva nie je kľúčový problém,“ myslí si predstaviteľka štátu Szolgayová. Zástupca mesta Babiar je už opatrnejší: v dohľadnom čase sa totiž očakáva nárast počtu Bratislavčanov v postproduktívnom veku z terajších 70-tisíc na predpokladaných 130-tisíc. Hoci pre rozpor medzi ekonomickou dostupnosťou a potrebami percento spolužitia rodičov s deťmi dosiahlo číslo 13, prognóza nepustí: okrem postavenia ďalších aspoň 10 domovov pre seniorov bude musieť niekto uspokojiť ich sociálne potreby. Ústredná otázka, ako zlaďovať všetky potreby mesta súbežne, ostala nateraz nezodpovedaná.

Ilustračné foto – Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Grafy – MVRR SR