Aká je pravda o Dúbravke?

  • 16. 5. 2017

[caption id="attachment_5994" align="alignright" width="300"]Aká je pravda o Dúbravke?[/caption]

V posledných dňoch sa o projekte nájomného domu Pri kríži v Dúbravke šíria rôzne dezinformácie a polopravdy. Povedzme si teda, aké sú mýty a fakty o Dúbravke?

V Bratislave – aj v bezprostrednom okolí projektu náhradných nájomných bytov v Dúbravke – sa realizujú desiatky projektov súkromných developerov. Ani jeden z nich nenaráža na tak protichodné informácie a emócie. Pritom v prípade projektu náhradných nájomných bytov v Dúbravke Pri kríži ide o stavbu verejného záujmu so sociálnym aspektom. Naše mesto ju potrebuje a podľa zákona aj musí realizovať. No má nielen zákonnú, ale aj morálnu povinnosť riešiť tému nájomných bytov: dotýka sa totiž bežných ľudí, ktorí majú problém s bývaním alebo užívaním vlastného majetku. Musíme byť schopní a pripravení takéto výzvy riešiť aj v budúcnosti. Bolo by preto veľmi smutné, keby slabá informovanosť občanov definitívne zabránila rozvoju mestského bývania v Bratislave.

Verme, že zdravý rozum nakoniec preváži.

Pozrime sa teda, aké sú mýty a fakty o Dúbravke?

1. Mýtus: Mesto zrušilo nelegálne parkovisko, bude problém s parkovaním! Fakt: Mesto nič neruší. Na mieste vybuduje nové legálne parkovisko s kapacitou 181 parkovacích miest: 85 bude k bytovému domu, ďalších 96 miest vybuduje mesto pre všetkých obyvateľov dotknutej oblasti. Na túto investíciu mestské zastupiteľstvo vyčlenilo sumu vo výške 400 tisíc EUR.

2. Mýtus: Mesto zničilo stromy, nebude zeleň! Fakt: Súčasťou projektu je park, na ktorý mestské zastupiteľstvo vyčlenilo vyčlenilo 200 tisíc EUR. Nebude to žiadna náletová zeleň ako v doteraz, ale riadny park so skutočnými stromami.

3. Mýtus: Výrub stromov na mieste bol nelegálny! Fakt: Mesto má právoplatné výrubové povolenie, pričom postupuje podľa princípu “za každý vyrúbaný strom 2 nové”.

4. Mýtus: Obyvatelia počas stavby nebudú mať kde parkovať! Fakt: Od začiatku výstavby mesto umožňuje dočasné parkovanie až 40 vozidlám. Zároveň mesto pripravilo návrh na dočasné parkovanie pre ďalších 70 vozidiel počas trvania výstavby, čaká sa len na schválenie stavebným úradom mestskej časti Dúbravka.

5. Mýtus: Byty netreba stavať, bytov je v Bratislave dosť, veď sa dajú kúpiť! Fakt: Také byty, ktoré by vyhovovali požiadavkám platného zákona, zatiaľ v Bratislave nestoja.

6. Mýtus: Na vine je primátor, to on nariadil výstavbu! Fakt: Výstavba prebieha na základe povinnosti, ktorú mestu ukladá zákon 260/2011 Z.z. Bola pripravená so súhlasom mestského zastupiteľstva.

7. Mýtus: Mestská časť Dúbravka s výstavbou nesúhlasí, je proti! Fakt: Stavebné povolenie v januári 2014 ako aj Zmenu stavby pred dokončením vydala mestská časť Dúbravka.

8. Mýtus: Prídu sem bývať rôzni sociálne odkázaní ľudia – to môže priniesť problémy! Fakt: Do Dúbravky sa neprenášajú žiadne sociálne problémy. Mesto stavia náhradné nájomné bývanie pre ľudí, ktorým musí podľa zákona poskytnúť náhradu za bývanie v reštituovaných bytoch. Byty bude možné využívať aj na štandardné nájomné bývanie. V oboch prípadoch ide o stavbu vo verejnom záujme.

9. Mýtus: Toto sa nikdy neskončí, bude to nekonečný projekt! Fakt: Ukončenie projektu je naplánované na rok 2018. Mesto na prípravu a realizáciu projektu vynaložilo od roku 2013 viac než 200 tisíc EUR. Výstavba sa realizuje aj prostredníctvom štátnej dotácie na tento účel vo výške takmer 4 mil. EUR.

10. Mýtus: Projekt bude stáť na mieste bývalej kafilérie – bohvie čo vykopú a zamoria nás! Fakt: Toto tvrdenie je nepravdivé. Mesto posudzovalo dopady existencie skládky v rámci projektovania a následne v procese stavebného povoľovania. K stavbe vydal OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, kladné stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva. Obyvateľom dotknutej oblasti teda vôbec nič nehrozí – navyše, nijaké podzemné podlažia sa v projekte nebudujú.