Až 60 % európskych firiem podporuje nové spôsoby práce v kanceláriách

Rozhodovacie procesy firiem v segmente komerčných nehnuteľností a ich humanocentrické stratégie sa stále viac zjednocujú. Vyplýva to z prieskumu „CBRE´s 2023 European Occupier Survey“.

Realitno-konzultačná spoločnosť CBRE po prvýkrát uskutočnila takýto prieskum medzi globálnymi spoločnosťami, ktoré pôsobia v strednej a východnej Európe (CEE). Cieľom prieskumu je poukázať na rozdiely v kultúre pracovného prostredia v rámci rôznych geografických regiónov.

77 % FIRIEM PREFERUJE HYBRIDNÝ PRACOVNÝ MODEL

Polovica opýtaných spoločností uviedla, že využívanie kancelárií zamestnancami sa ešte neustálilo. Očakávajú však, že sa časom zvýši. Prevažná väčšina spoločností v CEE regióne (76 %) predpokladá, že ich stratégia pre kancelárske priestory sa vykryštalizuje v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, čo je výrazne skôr v porovnaní s celoeurópskym priemerom. Prieskum jasne ukázal aj firmami preferovaný model dochádzania do kancelárie. Zamestnanci by si mali rozdeliť dni na prácu v kancelárii a dištančnú prácu, pričom by mala mierne prevažovať prítomnosť v kancelárii. Dve tretiny spoločností už v tomto smere prijalo aj pravidlá, pričom oba extrémy – práca v kancelárii päť dní v týždni a dištančná práca na plný úväzok – sú len veľmi zriedkavé.

Typická obsadenosť kancelárií v regióne CEE je v súčasnosti medzi 26 a 60 %. Podľa CBRE zistení to však viac ako polovica respondentov prieskumu nepovažuje za definitívny stabilný model. Hybridný model pre 77 % opýtaných firiem znamená 2 alebo 3 dni odpracované v kancelárii. Pre 35 % firiem sa ukazuje ako perspektívne požiadať zamestnancov o striedanie krátkeho a dlhého týždňa, teda zamestnanec odpracuje v kancelárii dva dni v týždni a ďalší týždeň tri dni. Zamestnanci pozitívne reagujú aj na model, v rámci ktorého môžu pracovať dištančne niekoľko dní za sebou. Zároveň je to metóda, ktorá je ľahko aplikovateľná aj do samotnej praxe.

FIRMY ČORAZ VIAC NAČÚVAJÚ SVOJIM ZAMESTNANCOM

Prechod na nové pracovné modely vzišiel z potrieb a želaní zamestnancov. Viac ako polovica oslovených firiem uviedla, že do procesu prijímania zásadných rozhodnutí týkajúcich sa pracoviska zapája zamestnancov prostredníctvom prieskumov a skupinových diskusií (focus groups). Respondenti CBRE prieskumu dostali aj otázku, aké kroky už podnikli pri implementácií zmien stratégií. Spoločnosti napríklad aktívne podporujú nové spôsoby práce (60 %), hneď za tým nasleduje vytváranie rôznorodých priestorov na kolaboráciu (47 %).

Vyvíjajúce sa pracovné štýly priamo ovplyvňujú aj dizajn a dispozíciu kancelárií, čo viedlo k výraznému posunu smerom k pestrejšiemu mixu pracovných prostredí. CBRE prieskum ukázal, že 76 % nájomníkov znížilo počet vyhradených alebo dedikovaných miest na sedenie, pričom rovnaký podiel respondentov (76 %) zvýšil výmeru priestorov na prácu založenú na konkrétnom type činnosti (tzv. activity-based working). Väčší dôraz pritom kládli na priestory pre vzájomnú spoluprácu.

Podľa CBRE odborníkov a ich zistení tak kritériá výberu administratívnej budovy čoraz viac ovplyvňujú práve preferencie zamestnancov. Pri výbere lokalít je na väčšine skúmaných trhov najvyššou prioritou dostupnosť verejnou dopravou – o niečo viac v CEE ako v celej Európe. Závisí to však aj od vzdialenosti a času dochádzania. Kľúčovým kritériom je dostatok parkovacích miest, no čoraz dôležitejšie sú aj faktory „pohodlného dochádzania“, teda dostatok nabíjacích miesta pre elektrické vozidlá (52 %) a úschovňa bicyklov alebo skútrov (38 %). Je to v súlade s rastúcimi požiadavkami na udržateľnosť. Väčšina spoločností potvrdila, že pri výbere priestorov hrajú dôležitú úlohu práve faktory ako udržateľnosť (58 %) a dostupnosť stravovania (60 %) buď v blízkosti pracoviska, alebo priamo v budove. Dôležitým kritériom je aj prístup k rôznym druhom vybavenosti a doplnkových služieb, ako sú zdieľané priestory a zasadačky, fitness, wellness a flexibilné priestory. Na otázku k optimalizácii portfólia 58 % užívateľov v celej Európe odpovedalo, že za posledné tri roky zmenšili veľkosť svojho portfólia. Pre porovnanie, v CEE to bolo 42 %. Táto racionalizácia bola vyvolaná najmä nástupom hybridnej práce.

FIRMY NA SLOVENSKU ČORAZ VIAC PRIHLIADAJÚ NA UDRŽATEĽNOSŤ

Z meraní je zrejmé, že veľmi podobne je to aj u nás na Slovensku. „Pri výbere lokality kancelárií sa u nás kladie dôraz hlavne na dostupnosť do práce (82 %) či možnosti parkovania (60 %). Dnes už vo väčšej miere firmy kladú dôraz aj na gastro prevádzky v kancelárskej budove. Najpozitívnejším zistením je však práve to, že na najvyšších priečkach sa v prieskume vyskytli práve prvky udržateľnosti,“ vysvetľuje Oliver Galata, riaditeľ oddelenia kancelárskych priestorov v spoločnosti CBRE Slovensko.

„Portfóliová stratégia je zameraná na konsolidáciu, racionalizáciu alebo riadenie nákladov. Mnohí nájomcovia však investovali do zvýšenia kvality svojho portfólia. Viac ako 60 % spoločností využíva uplynutie doby prenájmu, odloženú platbu alebo iné zmluvné možnosti zníženia nájomného. Ak im však priestory vyhovujú, tak nájomné zmluvy predlžujú,“ vysvetlil Łukasz Kałędkiewicz Senior Director, Head of Office Sector CEE a doplnil: „Takmer polovica opýtaných spoločností sťahuje do kvalitnejších priestorov aspoň niektoré zo svojich oddelení, pričom ďalších 23 % firiem skúma aktuálne možnosti. V nasledujúcich rokoch to na kancelárskom trhu spôsobí väčšiu dynamiku zmien.“

„Trh s kancelárskymi priestormi sa stále viac a viac posúva smerom k flexibilným riešeniam,“ dodal David M Johnston MRICS, Senior Director, Head of CEE Office Occupier Business Development a konkretizoval: „Niektorí nájomníci uvažujú o vyššom pomere flexibilných priestorov ako v minulosti a majú tiež odlišné očakávania od toho, čo by mala spĺňať štandardná kancelária. Spoločnosti sa snažia poskytovať svojim zamestnancom oveľa fluidnejšie usporiadanie pracovných miest, čo je súčasťou vývoja hybridných spôsobov práce. Zároveň dbajú aj na dostatok priestoru pre spoluprácu. Za zváženie stojí zvýšenie pomeru zdieľaných pracovných miest voči dedikovaným, rovnako ako zavedenie moderných technológií potrebných na podporu prechodu firiem na nové pracovné štýly.“

Prieskum 2023 European Office Occupier Sentiment Survey spoločnosti CBRE analyzoval názory viac ako 130 spoločností na celý rad tém súvisiacich s budúcnosťou práce – vrátane 62 spoločností s priamou prítomnosťou v regióne strednej a východnej Európy (CEE).

rs/sk