Bencont: Na trhu je 2 900 nových bytov predaných iba “na papieri“

  • 12. 4. 2015

[caption id="attachment_6702" align="alignright" width="300"]

Významnému oživeniu na trhu v poslednom roku prospievajú nízke úrokové sadzby, s ktorými je spojená uvoľnená monetárna politika ECB. „Ako možné riziko trhu vidíme samotnú štatistiku týkajúcu sa počtu bytov, ktoré sú predané zatiaľ len „na papieri“. Dnes evidujeme, že v ešte nedostavaných budovách je predaných 2 900 bytov. Posledné roky ukázali, že akousi zdravou zásobou novostavieb v Bratislave je cca 3300 voľných bytov. Čo je zhruba jeden a pol ročná spotreba. Ak by sa dnes nejakým spôsobom začali vracať byty predané „na papieri“ späť na trh mohlo by to spôsobiť nestabilitu z dôvodu prevahy ponuky. Vznikol by dopytom vyvolaný konkurenčný tlak na znižovanie cien, čo by spôsobilo nemalé finančné problémy viacerým developerom na trhu,“ konštatuje Matúš Janačura, hlavný analytik Bencont Investments a pokračuje: „Toto riziko však dnes vyhodnocujeme ako nie príliš reálne. Najmä na základe našej štatistiky, že za posledný rok sa na trhu predalo takmer 2 800 bytov – väčšina len „z papiera“ – a z nich sa naň späť vrátilo len 120, čiže približne 4,2%.“

Foto: Michael & Christa Richert