Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. kvartál 2016

  • 5. 5. 2016

[caption id="attachment_6376" align="alignright" width="300"]

Významné transakcie

10 086 m² – BBC V, Renegociácia
3 352 m² – Apollo BC II, Renegociácia
2 762 m² – Twin City C, Pre-lease
2 207 m² – Digital Park II, Renegociácia

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa ku koncu 1. kvartálu 2016 znížila na 7,91% z pôvodných 8,76% v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 4 (4,39%), nasledovaná Bratislavou 1 (6,37%). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava 3, ktorá sa znížila na úroveň 14,84%.

Pozn.: Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúc vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.