Bratislava: výsledky trhu kancelárskych priestorov

V prvom štvrťroku 2023 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 2,02 mil. m². 17 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 38 % v A a 45 % v B štandarde.

V priebehu prvého štvrťroka 2023 pribudli do ponuky kancelárske budovy Nové Apollo s celkovou prenajímateľnou plochou 48 000 m² a budova NIDO2 s celkovou prenajímateľnou plochou 3 436 m².

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,7 mil. m2).

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 723,302 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 36% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 40 z 274 budov. Z certifikovanej ponuky má 63 % BREEAM, 4 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 33 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding maj v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pradiareň 1900. V prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov

Nájomné transakcie dosiahli v prvom štvrťroku 2023 výmeru 45 228 m2, čo predstavuje 17 % pokles v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní však objem prenajatých plôch stúpol o 5 %.

Najviac prírastkov tvorili nové nájomné zmluvy, v objeme 46 % a pred-prenájmy, v objeme 31 %. Renegociácie predstavovali 21% a expanzie boli na úrovni 2 %.

Dominoval objem transakcií vo verejnom sektore o výmere 12 889 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola taktiež vo verejnom sektore, pričom išlo o pred-prenájom s celkovou výmerou 7 743 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 12 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal verejný sektor (28,50 %), nasledoval sektor profesionálnych služieb (21,26 %) a IT sektor (18,01 % %).

Významné transakcie

Neobsadenosť kancelárskych priestorov

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala nárast o 61 bázických bodov na súčasných 11,82 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží (6,39%), nasleduje centrum mesta (8,54 %) a vnútorné mesto (9,36%). Na štvrtom mieste je CBD (13,94%) a na poslednom okrajová časť mesta (15,70%).

Nájomné

Nájomné (prime rent) oproti minulému štvrťroku stúplo na úroveň 17,5 EUR/m2/mesiac.
rs/sk