Bratislavské „protikorupčné minimum“

  • 28. 1. 2016

[caption id="attachment_6482" align="alignright" width="300"]Bratislavské „protikorupčné minimum“[/caption]

Slovenská metropola patrí k tým samosprávam na Slovensku, kde nielen ľudia, ale aj viacerí podnikatelia dlhodobo upozorňujú na neprijateľné správanie niektorých zamestnancov verejnej správy, na praktiky, ktoré silne pripomínajú korupčné správanie. Preto, predstavitelia mesta znovu pripomínajú dokument schválený už v roku 2012 a oživujú myšlienku ako urobiť Bratislavu transparentnejším mestom. Aby tieň podozrenia na netransparentné rozhodovanie čí možné korupčné správanie pracovníkov bratislavskej samosprávy bol minimálny, ak nie nulový, pristúpilo vedenie hlavného mesta k vypracovaniu „Protikorupčného minima“.

„Protikorupčné minimum“ definuje nielen mechanizmy kontroly, ale taktiež vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mesta, určuje spôsob, ako zverejňovať všetky dôležité informácie v živote samosprávy. Navrhovaný dokument je síce symbolicky označený ako minimum, ale v konečnom dôsledku popisuje maximálne množstvo nástrojov, ako urobiť rozhodovanie otvoreným, transparentným, aby sa Bratislava stala jedným z najtransparentnejších miest na Slovensku.

Bratislavské minimum vychádza z odporúčaní organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú transparentnosti vo verejnom živote, zo skúseností, ktoré má primátor Ivo Nesrovnal z pôsobenia vo verejnej funkcii, a tiež praktických podnetov od mestských poslancov. Protikorupčné minimum je stále otvoreným dokumentom a do jeho definitívnej podoby sa môžu zapojiť aj samotní Bratislavčania, a to tým, že svoj návrh, podnet zašlú do 26. augusta t. r. na mailovú adresu hovorca@bratislava.sk, alebo poštou na adresu Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava s označením Podnet – Minimum.

  • Protikorupčné minimum [PDF, 145 kB]

    Materiál Protikorupčné minimum pre Bratislavu bol schválený Mestským zastupiteľstvom na jeho rokovaní dňa 2.2.2012 v zmysle Priorít hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011–2014, ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 2.6.2011.

  • Protikorupčná adresa

    E-mailová adresa korupcia@bratislava.sk bola zriadená bratislavskou samosprávou za účelom vytvorenia reálneho priestoru pre podávanie aj anonymných podnetov na neetické, nemorálne či trestné konanie zamestnancov mesta. Prístup k uvedenej adrese má výlučne primátor mesta Ivo Nesrovnal, a to v záujme ochrany údajov o tých osobách, ktoré podali podnet na vedenie samosprávy v súvislosti s možným korupčným konaním, správaním akéhokoľvek pracovníka slovenskej metropoly. Podané podnety sú evidované a v prípade požiadavky je zachovaná anonymita ich adresátov.

  • Protikorupčné diskusné fórum

    Diskusné fórum bolo zriadené bratislavskou samosprávou za účelom vytvorenia priestoru pre diskusiu na tému Protikorupčné minimum. Do diskusného fóra je možné vkladať reakcie aj keď nemáte zaujem zaregistrovať sa a prezentovať svoju pravú identitu. Podávanie aj anonymných podnetov na neetické, nemorálne či trestné konanie zamestnancov mesta nie je v rozpore s pravidlami diskusného fóra. Všetky príspevky budú prezentované primátorovi mesta, aj keď budú v súlade s legislatívou zneviditeľnené.