Bratislavu čakajú v roku 2017 veľké výzvy

  • 8. 2. 2017

[caption id="attachment_6086" align="alignright" width="204"]Bratislavu čakajú v roku 2017 veľké výzvy[/caption]

Hlavné mesto SR Bratislava má v roku 2017 pred sebou veľké výzvy – nielen dôležité investičné projekty, ale aj mnohé malé zlepšenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť život Bratislavčanov. Ide o priority vedenia mesta, mestských poslancov a starostov mestských častí, ktoré boli odsúhlasené mestským zastupiteľstvom pri hlasovaní o rozpočte na rok 2017. Vedenie mesta sa bude preto v tomto roku venovať hlavne 3 oblastiam a to kvalite verejných priestorov, doprave a príprave zákona o Bratislave.

„Máme za sebou 2 roky obrovského úsilia a práce. Poviem to otvorene, keď sa problémy neodkladajú, ale sa riešia, veci sa hýbu a výsledky je vidieť. Som naozaj rád, že sa po tých dvoch rokoch máme čím pochváliť, pretože Bratislave sa darí a naše výsledky to potvrdzujú. Čas ťažkých výziev sa ale nekončí. Púšťame sa totiž tento rok hneď do niekoľkých náročných projektov naraz. A nie sú to len projekty, ktoré robiť chceme, ale aj projekty, ktoré robiť musíme. To všetko s cieľom skvalitniť život našim občanom. Pretože Bratislavčania chcú vidieť výsledky,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

S cieľom zvyšovať kvalitu verejných priestranstiev sa bude v meste aj tento rok opravovať infraštruktúra. Mesto bude pokračovať v masívnej oprave ciest, bezbariérových úpravách na chodníkoch pri priechodoch pre chodcov, či opravách chodníkov, pričom chce opraviť takmer 30 km ciest, 5 km chodníkov či 18 zastávok MHD v celkovej hodnote približne 7 mil. EUR. V meste sa budú rekonštruovať aj inžinierske objekty ako Trnavské mýto, vrátane repasácie pohyblivých schodov, podchody na Dolnozemskej a na Rusovskej ceste, kde sa okrem očistenia a náteru prístreškov aj zrekonštruuje osvetlenie, zasanujú steny a podlahy vstupov, zrekonštruujú sa rozvody a rozvádzač el. energie, steny sa natrú antigraffiti náterom a mnohé ďalšie.

Pokračovať sa bude aj vo zvýšenej starostlivosti o zeleň, napríklad výmenou chorých stromov za zdravé, budú sa budovať nové parky (Molecova/Karloveská, Pri Kríži, parčík na Svoradovej) či vysádzať nové stromy a mobilná zeleň. Na starostlivosť o zeleň má hlavné mesto v rozpočte vyčlenených viac ako 4 mil. EUR, čo je oproti roku 2016 o 1,6 mil. viac.

Mesto chce zrevitalizovať Námestie slobody, na ktoré má vyčlenených 120 000 EUR, začne s opravami terás v Petržalke, s osádzaním polopodzemných kontajnerov a kontajnerov na bioopad. Mesto chce tiež pokračovať v boji s nelegálnou reklamou, odstraňovaním graffiti či čistením chodníkov od žuvačiek.

Mesto však v roku 2017 čakajú aj veľké investičné projekty ako modernizácia Karloveskej radiály, dokončenie projektov modernizácie Vajnorskej a Ružinovskej radiály či projektu predĺženia petržalskej električky až po Janíkov dvor. Mesto chce v tomto roku spustiť projekt bikesharingu, na ktorý ma vyčlenených 460 000 EUR a budovať cyklotrasy. V roku 2017 je na výstavbu a údržbu cyklotrás alokovaných takmer 1 mil. EUR. Kapitálové výdavky sa zameriavajú na dobudovanie rozpracovanej cyklotrasy Starohájska, realizáciu nových cyklotrás − Alstrova na Peknej ceste a Rožňavská v úseku Tomášiková pri železničnom nadjazde a na spracovanie projektových dokumentácií na nové cyklotrasy (cyklotrasa Rožňavská v úseku Železničný nadjazd – Zlaté piesky a Zlaté piesky – Vajnory, Mlynská dolina – Lesopark, Trnavská – Bajkalská a cyklotrasa Košická).

Už v tomto roku sa tiež začne s výstavbou zastávky pod Manderlákom. Kvalitu cestovania v mestskej hromadnej doprave by mal navyše zvýšiť nákup 90 nových autobusov či rozširovanie služieb pre cestujúcich ako platenie bezkontaktnou kartou v automatoch na zastávkach či možnosť využívať bezkontaktnú platobnú kartu ako nosič cestovného lístka.

Primátor Nesrovnal sa chce však pustiť aj do koncepčných a systémových zmien, preto pripravuje aj novelu Zákona o Bratislave. „Dlhodobo tvrdím, že jedným z najväčších problémov Bratislavy je zákon, ktorý nezohľadňuje všetky potreby hlavného mesta – od financií, cez kompetencie, až po status Bratislavy ako hlavného mesta a postavenie Bratislavy ako samostatného územného celku,“ vysvetlil primátor. V tomto smere bude preto primátor Nesrovnal rokovať s vládou a poslancami NR SR.

„Mojim cieľom je, aby Bratislavčania cítili hrdosť na svoje mesto a zároveň aby všetci občania Slovenska cítili hrdosť na Bratislavu ako svoje hlavné mesto. Práce je pred nami veľa, ale nebojíme sa! Bratislavčania očakávajú výsledky a tie máme a budeme mať aj naďalej,“ uzavrel primátor.¨