BRF: V kancelárskej Bratislave k zásadnému posunu stále nedošlo

  • 15. 11. 2009

Kurz strednej Európy smerom k ekonomickému zotaveniu, na ktorom sa iba nedávno zhodli analytici agentúr Wood & Co a Reuters, vyplýva z medzikvartálnych porovnaní, ktoré vyznievajú v optike pochmúrnych medziročných údajov sľubne. Najnovšia správa Bratislava Research Forum (BRF) o situácii na trhu kancelárskych priestorov v hlavnom meste Slovenska za tretí štvrťrok 2009 až takýto optimizmus nezdieľa. Združenie tvorené troma konzultačno-realitnými spoločnosťami (Cushman & Wakefield, CB Richard Ellis, Colliers International) vlastne iba pokračuje v pravidelnom vydávaní reportov, bez minimálnej prognostickej ambície.

Konzistentný a transparentný informačný produkt

Pokiaľ ide o prenájmy kancelárskych priestorov v priereze jednotlivých sektorov, v treťom kvartáli dominovali na bratislavskom trhu transakcie firiem z oblasti IT (vyše 4 000 m2), po nich z farmaceutického sektora (približne 2 700 m2). Ide o dlhodobejší trend, ktorý sa od začiatku roka 2009 podstatnejšie nezmenil.

Z pohľadu kontrahovaného objemu jednotlivých prenájmov kancelárskych priestorov prevládajú od začiatku roka 2009 na trhu transakcie s veľkosťou 501 až 1 000 m2 (47 %), po nich nasledujú od 1 001 do 10 000 m2 (31 %) a nakoniec spoločnosti s prenajatou výmerou menšou ako 500 m2 (22 %). Medzi najvýraznejšie kancelárske transakcie uplynulého kvartálu sa zaradili Sanofi Aventis – Aupark Tower (1 800 m2) a IBM – Park One (1 500 m2).

Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov (Office Vacancy) sa z pôvodných 11,6 % znížila na úroveň 11,2 %. Relatívne najnižšiu zaznamenalo BRF v Bratislave 1 (7,1 %) a v Bratislave 4 (6,9 %). Tento jav – v príkrom kontraste so spomínaným poklesom transakcií – možno vysvetliť ustavične klesajúcim prílevom investovania do nových projektov kancelárskeho segmentu, ktorého bezprecedentnej kulminácie sme boli vlani a predvlani svedkami.

Namiesto zovšeobecňujúceho záveru alebo nesmelej prognózy iba konštatovanie: najnovšie údaje BRF predbežne nedávajú dôvod domnievať sa, že v kancelárskej Bratislave dochádza k prelomovej zmene. Naopak – naznačujú, že čas zásadného posunu stále nenastal.

Ilustračné foto – Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Grafy – BRF
1 – Delenie administratívnej Bratislavy podľa BRF: City Center, Inner City, Outer City
2 – Celková ponuka kancelárskych priestorov podľa troch okruhov BRF (3Q)
3 – Celková ponuka kancelárskych priestorov podľa mestských okresov (3Q)
4 – Prenájmy kancelárskych priestorov podľa sektorov (3Q)