Bude mať kto obsadiť nové kancelárie?

  • 1. 11. 2016

[caption id="attachment_6205" align="alignright" width="300"]

DOPYT PO KANCELÁRSKYCH PRIESTOROCH

„Ako ukazujú naše prieskumy výraznejšie zmeny nájomného v prospech nájomcov možno očakávať až po prevážení ponuky nad dopytom. Dovtedy budú ceny za prenájom m2 plochy stabilné. Rovnako neočakávame náhle zmeny dopytov v rámci mestských častí. Pokles dopytov v Bratislave I z 36 % na 30 % alebo nárast v druhom bratislavskom obvode z 30 na 34 % sú len výsledkom miernej zmeny pomeru síl v dôsledku blížiaceho sa dokončenia troch veľkých projektov: Staromestská Offices, Rosum a Twin City. Obdobné pohyby môžeme očakávať v treťom a štvrtom štvrťroku 2016, kedy budú prebiehať negociácie v projektoch Blumental Offices a Stein 2 Offices. Ich dokončenie je avizované na prvý kvartál roku 2017,“ uvádza Robert Čambal, výkonný riaditeľ portálu Kancelarie.sk.

Zdroj: Kancelarie.sk

O prieskume: Informácie vyplývajú z údajov o trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2016. Údaje boli zozbierané Kancelárskym fórom, ktorého členmi sú spoločnosti Kancelarie.sk a The Advisors. Tieto spoločnosti zdieľajú základné informácie o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave za účelom poskytovania čo možno najúplnejších, najpresnejších a najtransparentnejších dát o jeho vývoji.