CEE: rekordné výsledky na priemyselnom trhu

 • 10. 11. 2020

Podľa globálnej
realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield boli v 1. polroku 2020 podpísané
nájomné zmluvy v 55% objeme oproti celému minulému roku na Slovensku, v Českej
republike, Poľsku, Rumunsku a v Maďarsku (CEE), v celkovom objeme 3,7 milióna
m², čo je o 10% viac ako v 1. polroku 2019. V 1. polroku 2020 dosiahla nájomná aktivita 50% a viac z objemu

 • V 1. polroku 2020 dosiahla nájomná aktivita 50% a viac z objemu transakcií z minulého roka vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy.
 • S dokončeným 1 miliónom m² priemyselných priestorov je Poľsko opäť najväčším priemyselným a logistickým trhom v strednej a východnej Európe.
 • Pokiaľ ide o novú výstavbu, Slovensko a Maďarsko zaznamenali v 1. polroku 2020 viac dokončených priemyselných projektov ako v celom roku 2019, zatiaľ čo Česká
 • republika dosiahla už v 1. polroku 68% objemu z celého minulého roka.
 • V roku 2020 bude celkový objem skladových priestorov v regióne s najväčšou pravdepodobnosťou presahovať 40 miliónov m². Objem skladových priestorov sa tak strednej a východnej Európe za päť rokov zdvojnásobil.
 • Najväčšou investičnou transakciou v strednej a východnej Európe v prvom polroku 2020 bola akvizícia logistického portfólia Goodman Group spoločnosťou GLP, kde Cushman & Wakefield  zastupovala kupujúceho.

„Rýchly rast e-commerce a bezprecedentný rast predaja
poháňajú vylepšenia v logistike a vývoj logistických modelov založených na
službách outsourcingu. Outsourcingom pomocou špecializovaných firiem môžu
maloobchodníci zlepšiť dodacie lehoty a efektívnosť, ponúknuť zákazníkom rôzne
možnosti platby a doručenia a znížiť náklady na dopravu, pričom nakupujúci
čoraz viac uprednostňujú online nakupovanie. Očakávame, že tento segment trhu
bude v budúcnosti rásť, najmä pokiaľ ide o zvyšovanie kvality a zvyšovanie
flexibility logistických služieb.

Okrem toho očakávame premiestnenie častí skladovacích a
výrobných procesov z ázijských a západoeurópskych krajín v rámci diverzifikácie
a zaistenia bezpečnosti dodávateľských reťazcov, čo bude určite poháňať rast
priemyselného trhu v regióne strednej a východnej Európy vpred,
“hovorí
Ferdinand Hlobil , Partner, vedúci tímu priemyselných priestorov pre  CEE región v Cushman & Wakefield.

Slovensko

Stabilné ceny a silná schopnosť nahradiť nájomcov na
vysoko mobilnom trhu postavili priemyselný sektor na vrchol komerčných
nehnuteľností na Slovensku počas pandémie COVID-19.

Odpustenie nájmu je skôr výnimkou, najmä v oblasti
logistiky a distribúcie. V druhom štvrťroku Slovensko zaznamenalo solídnu
lízingovú aktivitu, ktorá dosiahla takmer 120 000 metrov štvorcových
priemyselných priestorov. Väčšina prenájmu priestorov sa uskutočnila v
Bratislave a na západnom Slovensku a najväčší dopyt pochádzal z oblasti
distribúcie, konkrétne z e-commerce. Zvýšenie neobsadenosti priestorov o
2,1 % na 8,5% možno pripísať novej špekulatívnej výstavbe dokončenej
v druhom štvrťroku.

Česká republika

 • Krajina s prvenstvom v Európe v oblasti výroby a
  štvrtá najvyššie hodnotená na svete podľa nedávneho reportu Cushman &
  Wakefield – Index výrobného rizika.
 • Najvyššia ponuka skladových priestorov v 1. polroku
  celkovo (410 000 m²)
 • Stabilný dopyt - 678 000 m² hrubej prenajatej plochy

V prvom polroku 2020 bol český priemyselný trh svedkom
historicky najvyššej novej ponuky priemyselných priestorov prvého polroku. V 2.
štvrťroku 2020 bolo zahájených menej projektov v porovnaní s predchádzajúcim
štvrťrokom, čo bude mať za následok obmedzený počet dokončených priestorov v
budúcom roku. Stabilný je aj dopyt, ktorý však rastie pomalšie ako ponuka, čo
môže spôsobiť mierny nárast voľných priestorov. Spoločnosti začali byť
opatrnejšie, ako okamžitá reakcia spojená s krízou COVID-19 a začali sa
zaujímať o kratšie nájmy s dobou prenájmu do jedného roka a menší záujem
prejavili o predprenájmy nehnuteľností, ktoré ešte neboli postavené.

Poľsko

 • Čistý objem prenájmov 1,68 milióna m² - najvyššia
  leasingová aktivita v prvých šiestich mesiacoch roka, ktorá bola zaznamenaná, a
  v prvom polroku 2019 sa zvýšila približne o 42%.
 • Zdravá úroveň ponuky - viac ako 1 milión m² nových
  skladových priestorov dostavaných v rôznych zariadeniach: viac účelové parky,
  projekty mestskej logistiky a logistické a výrobné projekty postavené
  za účelom predaja.
 • Výrazná aktivita developerov- stále silná, ale tlmenejšia
  ako v minulom roku kvôli miernemu poklesu špekulatívnej výstavby, ktorá bola vo
  veľkom meradle pred vypuknutím pandémie COVID-19.
 • Stabilné nájomné - hlavne z dôvodu nižších nákladov na
  služby generálnych dodávateľov v porovnaní s minulým rokom. Tlak na rast
  nájomného bude z dlhodobého hľadiska spôsobený silným dopytom po projektoch
  mestskej logistiky a znižujúcou sa dostupnosťou pozemkov pre tieto projekty.
 • Rast e-commerce a ďalšie zlepšenia dopravnej
  infraštruktúry spolu so strategickou geografickou polohou Poľska v Európe sú
  kľúčovými faktormi silného záujmu o poľský priemyselný trh, a to aj zo strany
  investičných fondov.

Poľský trh so skladmi zostáva jedným z najrýchlejšie
rastúcich v Európe. Aktivita nájomcov aj developerov zostala v 1. polroku 2020
silná, o čom svedčí silné využitie v celkovej výške takmer 2,3 milióna
štvorcových metrov (+26% r / r) a značné množstvo novej výstavby presahujúcej 1
milión m² dostavaných od januára 2020. Päť hlavných regiónov dominujúcich na
trhu: Varšava, Horné Sliezsko, Stredné Poľsko, Vroclav a Poznaň, ktoré tvoria
takmer 80% celkových skladových priestorov Poľska. Aktivita výstavby tiež
získava tempo na menších regionálnych trhoch, ako sú Zielona Góra, Gorzów
Wielkopolski, ktoré majú výhodnú polohu vo vzťahu k západoeurópskym trhom,
alebo Rzeszów, Lublin v regióne východného Poľska, ktoré budú mať prospech z
výstavby medzinárodného Via Carpatia a Tricity, ktorá má prístup k modernej a
neustále sa rozvíjajúcej infraštruktúre námorných prístavov.

Maďarsko

 • Rekordný objem nových priestorov- historické maximum s dokončenými viac ako 127 000 m² modernými logistickými priestormi. Pripravuje sa niekoľko nových projektov, kde sa očakáva dokončenie do konca 2020 a začiatkom 2021.
 • Rekordný objem prenájmov- V 1. polroku 2020 bol na budapeštianskom trhu zaznamenaný rekordný objem prenájmov za posledných päť rokov s prenajatými 282 000 m² priestormi.

Maďarský priemyselný trh a najmä budapeštiansky
logistický trh, bol mierne zasiahnutý globálnou pandémiou. Dopyt po modernom
logistickom priestore v hlavnom meste a jeho okolí medziročne vzrástol, len v
prvom polroku 2020 bolo zaznamenaných viac ako 155 000 m² prenajatých priestorov
v porovnaní s cca. 124 000 m² v 1. polroku 2019. Silný dopyt spojený s
konzistentnou, ale nedostatočnou novou ponukou udržiava ceny nájmov na
relatívne vysokej úrovni, a to aj v regionálnom porovnaní. Nájomné sa pohybuje
medzi 4,50 - 5,00 EUR / m² / mesiac, v závislosti od veku budovy, kvality,
umiestnenia a obchodných podmienok. Pandémia COVID-19 mala dočasný vplyv na
výrobný sektor, najmä na automobilový priemysel a jeho dodávateľov.

Rumunsko

 • Silný dopyt a noví nájomcovia - predovšetkým z maloobchodu, food operátorov a logistických spoločností.
 • Plánovaná výstavba pre druhý polrok 2020 pozostáva hlavne z projektov postavených na mieru alebo z veľkej časti vopred prenajatých projektov.
 • Aj keď sa globálna a lokálna ekonomika sa v krátkodobom horizonte zmenšuje, Rumunsko je vnímané ako konkurenčné miesto pre zakladanie nových výrobných a distribučných centier, čo skracuje dodávateľský reťazec v rámci hraníc EÚ.

Dopyt po logistických priestoroch zostal v 2. štvrťroku
2020 stabilný, pričom celková lízingová činnosť dosiahla takmer 200 000 m², čo
je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 60%, zatiaľ čo objem
transakcií za 1. polrok 2020 dosiahol 297 000 m², čo predstavuje medziročný
rast o 27%. Predĺženia prenájmov predstavovali iba 8% z celkového objemu v 2.
štvrťroku 2020 a 13% všetkých transakcií zaznamenaných v 1. polroku 2020, čo
dokazuje, že nájomnú činnosť ťahal hlavne nový dopyt, keďže maloobchodné
spoločnosti, food operátory, logistické spoločnosti požadovali nové priestory,
a to aj napriek Covid -19 pandémii.

SF