Ceny bratislavských starších bytov rastú

  • 23. 1. 2017

[caption id="attachment_6105" align="alignright" width="300"]

Matúš Jančura, hlavný analytik Bencont Investments: „Sekundárny trh sa v sledovanom kvartáli vyvíjal podľa očakávaní. Jednotkové ceny bytov naďalej rástli, no nepresiahli tempo rastu novostavieb a oproti predchádzajúcim kvartálom sa ich cenový rast dokonca mierne spomalil. Cenový rast hovorí o dopyte po starších bytoch a to najmä po tých lacnejších, ktoré sa vypredávajú a v ponuke ostávajú/pribúdajú skôr drahšie byty. Ich najväčšími konkurenčnými výhodami oproti novostavbám ostávajú teda cena ale aj ich okamžitá dostupnosť, teda možnosť nasťahovať sa hneď.“ „Dostupnosť je významnou konkurenčnou výhodou starších bytov, keďže na nasťahovanie do novostavby musia klienti v priemere počkať 1–1,5 roka a v niektorých prípadoch aj dlhšie. Nová ponuka novostavieb v Bratislave je zdravá a dostatočne vysoká na to, aby nevznikal nedostatok bytov, ktorý by ich cenový rast priviedol do neprirodzene vysokých čísel. Sekundárny trh teda pôsobí ako alternatíva k novostavbám a ľudia si staršie byty volia buď z dôvodu okamžitého nasťahovania sa alebo z dôvodu lepších cien v nimi preferovaných lokalitách,“ pokračuje Jančura a dodáva: „V prípade novostavieb predpokladáme v blízkej budúcnosti spomalenie tempa rastu cien a to isté platí aj pre sekundárny trh. Keďže je nová ponuka novostavieb dostatočne vysoká, a zahŕňa drahšie byty v lepších lokalitách ako aj lacnejšie byty na okraji Bratislavy, tak jediný faktor, ktorý by mohol vyvolať zníženie cenového rozdielu medzi staršími bytmi a novostavbami je práve spomínaná dostupnosť“.