CEPIT Vajnory – centrum vedy, výskumu a znalostnej spoločnosti

  • 13. 4. 2009

[caption id="attachment_9195" align="alignright" width="300"] Stredoeurópsky park inovatívnych technológií má aj svojich odporcov. Jeho prednosti sú však v porovnaní s potenciálnymi mínusmi neporovnateľné a nevyčísliteľné. Skúsme teda aspoň v niekoľkých bodoch zhrnúť celkový pozitívny prínos „bieleho mestečka“ CEPIT pre Bratislavu a celé Slovensko:

  • vytvorí životné a pracovné prostredie na vysokej úrovni, s intenzívnou výmenou nových poznatkov a know-how,
  • urýchli dobudovanie infraštruktúry na severovýchode mesta a osobitne Vajnor, vrátane napojenia na diaľnicu približne v roku 2015,
  • investícia pôjde výlučne do „čistého odvetvia“, takže sa nedostane do žiadnej kolízie so životným prostredím,
  • prostredníctvom medzinárodného centra inovácií upevní prepojenosť poznatkov medzi vedou a priemyslom,
  • výrazne pozdvihne kvalitu vzdelanosti a kultúry nielen v štáte a jeho hlavnom meste, ale prakticky v celom regióne strednej Európy,
  • ako medzinárodne uznaný a overený rozvojový nástroj im orientáciou na vzdelanie, výskum a vedu zabezpečí silnú medzinárodnú pozíciu,
  • stane sa živým príkladom a impulzom na formovanie znalostnej spoločnosti a ekonomiky založenej na vedomostiach.
HARMONOGRAM VÝSTAVBY
I. etapa 2008 až 2011
II. etapa 2011 až 2014
III. etapa 2015 až 2019
IV. etapa 2020 až 2025
I. ETAPA (m2)
celková plocha 233 033
dopravné plochy 36 725
pozemky kumulované 196 308
zastavaná plocha 67 504
spevnené plochy 69 183
zeleň 59 621
úžitková plocha podlaží 155 910

Vizualizácie – Cepit Holding / Cepit Management