Colliers International: Investori objavujú „región novej Európy“

  • 29. 3. 2011

[caption id="attachment_7700" align="alignright" width="300"] Neistota ohľadom obsadenosti vo sfére retailu naďalej pretrváva. Počas krízy utrpeli totiž maloobchodné tržby hlboký zásah. Vládami prijaté úsporné balíčky udržiavajú domácu spotrebu v Poľsku a Českej republike oproti obvyklým hodnotám na priam anomálne nízkej úrovni. Podľa CI potrvá minimálne ďalší rok, kým sa maloobchodníci priblížia k úrovni, ktorá podnieti ďalšiu expanziu alebo zvýšenie nájomného.

Podstatne pozitívnejšie pre rast vyznievajú dlhodobé vyhliadky, a to vzhľadom na zdvojnásobenie predpovedí rastu pre západnú Európu do roku 2020. Veľký počet medzinárodných maloobchodníkov, ktorí do regiónu novej Európy ešte len preniknú, robia vyhliadky rastu obsadenosti pozitívne. Zároveň sa však budú klásť zvýšené požiadavky na kvalitu nákupných centier s priestormi najvyššej akosti – upozorňuje na záver prieskum spoločnosti Colliers International – podľa The Lipsey Company a magazínu National Real Estate Investor svetovej dvojky medzi najlepšími značkami na trhu komerčných nehnuteľností s viac ako 15-tisíc odborníkmi pôsobiacimi v 480 pobočkách 61 krajín sveta.

Zdroj – Key Communications
Mapka – Časť „regiónu novej Európy“ vrátane Ukrajiny
Foto 1 – Bratislava (Colliers International)
Foto 2 – Bukurešť (Wordpress)
Graf – Priebeh globálnej krízy v Bulharsku, EÚ a vo svete