Development news Slovakia

  • 4. 10. 2007

[caption id="attachment_9974" align="alignright" width="244"]Development news Slovakia[/caption]

Ďalším partnerom Stavebného fóra.sk sa stal mesačník Development news Slovakia. Časopis vychádza v pražskom vydavateľstve Wagner Press, s.r.o. a o jeho zámeroch na slovenskom trhu hovoríme s Ing. arch. Vladimírom Talašom, riaditeľom organizačnej zložky vydavateľstva v Bratislave.

Ste pomerne nový subjekt s českým zázemím na slovenskom trhu. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť na tento trh?

Mesačník Development news vychádza v Prahe od konca 90. rokov, a za uplynulé obdobie si vybudoval stály okruh čitateľov a priaznivcov z okruhu developerských spoločností, subjektov pôsobiacich na stavebnom a realitnom trhu, architektov, dizajnérov a ďalších, vrátane predstaviteľov komunálnej samosprávy, ktorí majú na starosti územné plánovanie a regionálny rozvoj. Dnes vychádza v náklade okolo 10 000 a viac výtlačkov v závislosti od prezentácie časopisu na rôznych veľtrhoch, konferenciách a podobne.

Development však nepozná hranice, a tak sa postupne do časopisu dostávali aj informácie zo Slovenska, čo vyústilo v decembri 2004 do prvej samostatnej prílohy Development news Slovakia. Tá mala iba 16 strán, dnes už vychádzame na 48 stranách, a od septembra t.r. v samostatnom zošite, nakoľko ďalšie rozširovanie spoločného časopisu už narážalo na technické problémy. Veríme, že nárast slovenského trhu, sa odrazí aj na našom rozsahu a bohatosti obsahu.

Ako hodnotíte záujem o váš mesačník a čo nové pripravujete?

Z uvedeného nákladu smeruje v súčasnosti na slovenský trh približne osmina, to znamená, že našou víziou je dosiahnuť aspoň tretinový podiel, ako to približne zodpovedá pomeru našich ekonomík. To je kvantitatívna stránka, ktorej samozrejme musí odpovedať aj kvalita obsahu. Teší nás, že za uplynulé necelé tri roky slovenská príloha našla podporu u významných domácich aj medzinárodných spoločností, ktoré tu stavajú alebo pripravujú nové projekty, prípadne sa na nich podieľajú zariadením interiérov a podobne. Treba vidieť, že v ostatných rokoch u nás developeri nezískali vždy pozitívny ohlas v širokej verejnosti – nie každá nová stavba zodpovedala kritériám kvalitnej architektúry a súladu s urbanistickým prostredím. Naším cieľom je prezentovať dobré projekty, ktoré sa vyznačujú kvalitnou architektúrou, ktoré obohacujú sídlo o novú dimenziu aj z pohľadu širokej verejnosti. O takých projektoch samozrejme píšeme najradšej. Druhou sférou nášho záujmu je, aby realitný development prestal byť témou dňa iba v Bratislave, ale aby zaujímavé projekty čoraz viac obohacovali i regionálne centrá a menšie mestá – aj tam ľudia potrebujú nové byty, nové pracovné priestory, nové možnosti zábavy a oddychu, nehovoriac o nových príležitostiach pre rozvoj cestovného ruchu atď. Túto tému sme chceli akcentovať na prvom ročníku odbornej konferencie RegionReal, ktorú sme spoluorganizovali začiatkom septembra v Žiline a teší nás veľmi priaznivý ohlas na ňu.

Rok 2007 sa pomaly blíži ku koncu. Aké máte vízie v budúcom roku?

Niektoré veci ešte nenadobudli definitívnu podobu, ale predpokladáme, že mesačník Development news Slovakia by sa mal v budúcom roku ďalej rozširovať v súlade s tempom, aké umožní vývoj na trhu. Pokračovať chceme v tradícii konferencií RegionReal. Ako sme avizovali v Žiline, najbližšia bude užšie zameraná na problematiku rozvoja regiónov z pohľadu cestovného ruchu, teda segment hotelov, horských apartmánov, tzv. druhého bývania, ale tiež rozvoja kúpeľníctva, aquaparkov, zimných stredísk, dopravnej infraštruktúry, a taktiež nákupno-zábavných centier a všetkého, čo s dnešným turizmom súvisí. Podrobnosti nájdu záujemcovia na stránkach mesačníka ako aj na našej internetovej stránke www.developmentnews.sk, ktorá je k dispozícii i v anglickej verzii.