Do nehnuteľností natieklo 516 miliónov eur investícií

  • 22. 2. 2021

Objem investícií do
nehnuteľností na Slovensku dosiahol v roku 2020 úroveň 516 miliónov eur.
Vyplýva to z analýzy Market Outlook globálnej realitno-poradenskej
spoločnosti CBRE. Najobľúbenejšími investičnými segmentami boli industriálne
a kancelárske nehnuteľnosti. Odborníci zo CBRE predikujú, že celkové objemy
investícií za rok 2021 by sa mohli vyšplhať až na úroveň 700 miliónov eur. Aký
dopad bude mať koronakríza na komerčné nehnuteľnosti?

Podľa aktuálnych údajov
spoločnosti CBRE patria medzi najlikvidnejšie trhy v Európe práve Nemecko,
Veľká Británia, Francúzsko či Holandsko. Slovensko sa v otázke objemu
investícií nachádza v rámci Európy na 23. mieste. V priebehu roka
2020 na slovenský trh komerčných nehnuteľností pritieklo 516 miliónov eur
investícií, čo ale predstavuje oproti roku 2019 pokles o 24 %. Celkom 32
% prostriedkov pritom pochádzalo od úplne nových investorov, zväčša
z Ázie. Analytici CBRE sa zhodujú na tom, že tento rok by sme sa mali
dočkať nielen poklesu nezamestnanosti, ale aj ekonomického rastu a prílevu
globálneho kapitálu do nehnuteľností. „Objem investícií bude aj naďalej ovplyvnený
koronakrízou. Aj napriek tomu prepokladáme, že objem tohtoročných investícií by
mohol dosiahnuť výšku 700 miliónov eur, čo by bolo viac ako v rokoch 2019
či 2020. Aktuálna situácia pritom zvýraznila hlavne trend udržateľnosti, ktorý
bude hrať kľúčovú rolu pri rozhodovaní investorov,“ objasnil počas online
konferencie Market Outlook 2021 Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE
Slovensko.  

40 % investícií z Ázie

Pozornosť
investorov sa v roku 2020 sústredila hlavne na oblasť industriálnych
nehnuteľností, ktoré tvorili až 49 % z celkového objemu investícií
realizovaných na Slovensku. Do  kancelárskych nehnuteľností smerovalo 37 % z
celkového investičného objemu. Menej likvidným bol segment maloobchodu, do
ktorého minulý rok poputovalo len 11 % investícií. Do ostatných druhov komerčných
nehnuteľností, medzi ktoré patria aj hotely, smerovali len 3 % investícií. Podľa
prepočtov spoločnosti CBRE majorita investorov prišla z Ázie, ktorá tvorila až 40
% z celkového objemu investícií. Tuzemskí investori tvorili o čosi
menší podiel, a síce 37 %. Zvyšné investície prišli zo susedných krajín,
a to hlavne z Rakúska ( 12 %) a Česka (11 %).

Najväčšia
investičná aktivita bola zaznamenaná už tradične v Bratislavskom kraji, konkrétne
v Senci (40 %) a v Bratislave (35 %). Za najväčší investičný projekt
na Slovensku v roku 2020 je považovaná akvizícia portfólia logistických centier
v Senci a Košiciach fondom GLP za 105 miliónov eur. V prvom
polroku minulého roka bol zaznamenaný nárast celkového investičného objemu o 43
% (v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019). V druhej polovici roku
CBRE zaznamenala opatrnosť investorov v dôsledku koronakrízy, čo sa
pretavilo do utlmenia investičných aktivít.

Trendy a zmeny  

V segmente
kancelárskych nehnuteľností za rok 2020 zaznamenala spoločnosť CBRE pokles lízingovej
aktivity o takmer 12 %. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že
koronakríza značne urýchli trendy ako sú  podpora flexibility práce, zvyšovanie komfortu
zamestnancov a ochrany ich zdravia. V otázke preferovanej lokality
pre investorov by si mala svoju pozíciu udržať Bratislava. „Očakávame, že koncom druhej
polovice roka by sme sa mali postupne v rámci návratu do kancelárií dostávať
do nového normálu, a to hlavne vďaka vakcinácii. Čoraz viac sa ukazuje, že
firmy chcú meniť svoje kancelárie. Najväčšie zmeny by mali nastať v rámci
flexibilnej práce zamestnancov, zvyšovania ich komfortu v kancelárii,
pravidelnej a automatickej cirkulácie vzduchu, budovania vhodných
priestorov na spoluprácu či v oblasti podpory ochrany zdravia,“ vysvetľuje
Oliver Galata, riaditeľ oddelenia kancelárskych priestorov spoločnosti
CBRE.

Koronakríza najmenej
ovplyvnila industriálne a logistické nehnuteľnosti. Vzhľadom na stále rastúci
objem internetového predaja môžeme očakávať, že tento sektor komerčných
nehnuteľností bude napredovať aj v roku 2021. „Logistické nehnuteľnosti
boli pre investorov v minulom roku najpríťažlivejšie a očakávame, že
rovnako to bude aj tento rok. Budúcnosť segmentu bude pritom aj naďalej poháňať
hlavne e-commerce, automobilový sektor a už spomínaný globálny trend -
udržateľnosť,“ dopĺňa Michal Cerulík, riaditeľ oddelenia priemyselných
a logistických nehnuteľností spoločnosti CBRE.

Najväčší dopad
koronakrízy pocítila oblasť maloobchodných nehnuteľností a odborníci zo CBRE
tvrdia, že zmeny nenastali len v nákupnom správaní.  Aj v tomto segmente v budúcnosti
pocítime rastúci trend e-commerce, v dôsledku ktorého budú obchodníci
čoraz viac prepájať svoje tradičné offline marketingové aktivity
a zákaznícky zážitok v predajni s modernými online nástrojmi. Podľa
CBRE však bude v tomto prípade ťahať za kratší koniec trh komerčných
realít v Bratislave. „Predpokladáme, že sa bude opakovať situácia
z minulého roka, kedy sa po uvoľnení protipandemických opatrení lepšie
spamätávali regionálne nákupné centrá v menších mestách. Vzhľadom na
konkurenciu budú musieť centrá v Bratislave aj tento rok zápoliť o zákazníkov.
Aktuálne sú investori v oblasti maloobchodných nehnuteľností opatrní,“
uzatvára Branislav Golan, riaditeľ oddelenia maloobchodných nehnuteľností
spoločnosti CBRE.

SK/pb